Abecadło

Uproszczone procedury budowlane – nadchodzą zmiany

Prawo moralne

Prawo – „to pewien nakaz rozumu mający na celu dobro wspólne, ogłoszony przez tego, kto sprawuje pieczę nad wspólnotą” (Św. Tomasz, S. Th. I-II, q.90,… Czytaj więcej »Prawo moralne