Ulga IP Box – czym jest?

Ulga IP Box - czym jest?

Wszystkie dochody uzyskiwane z legalnych źródeł są objęte obowiązkiem odprowadzania od nich stosownych podatków. Nie jest to nic miłego, jednak stanowi konieczność do tego, by państwo właściwie funkcjonowało. Z myślą o korzyści podatników, prawo uwzględnia ulgi różnego rodzaju, które sprawiają, że pobierana na rzecz kraju suma jest mniejsza. Należy do nich między innymi ulga IP Box. Na czym dokładnie ona polega?

Nagradzanie innowacyjności

IP Box jest formą preferencyjnego opodatkowania dochodów, które uzyskuje się dzięki prawom własności intelektualnej. Co konkretnie kryje się pod tym pojęciem? Między innymi: prawo do rejestracji produktu leczniczego, autorskie prawa do programów komputerowych oraz prawo rejestracji wzoru użytkowego. Korzyścią dla osób, których źródłem zarobków jest udostępnianie posiadanych patentów, programów komputerowych oraz wynalazków jest opodatkowanie niższą stawką. Wynosi ona 5%, a nie 19%, co stanowi istotną różnicę i sprawia, że jest o co się starać. Jakie kryteria należy spełnić, by móc skorzystać z tej ulgi? Oto niektóre z nich:

  • wyodrębnienie dochodów kwalifikowanych IP w ewidencji księgowej
  • wytworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w wyniku prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej
  • uzyskanie dochodów z kwalifikowanego IP, podlegającego opodatkowaniu w Polsce
  • prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej

Co ciekawe, z tej korzystnej formy opodatkowania mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorstwa różnej wielkości ale i osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Wspierając działalność kreatywną

Ulga IP Box została stworzona z myślą o tym, aby udzielić wsparcia firmom, które są innowacyjne i tym samym zauważalnie przyczyniają się do rozwoju krajowego. To zachęta do tego, aby podejmować więcej inwestycji z zakresu działalności badawczej. Owocują one ogólnopaństwowym postępem technologicznym, korzyści otrzymują więc obie strony. To interesujące rozwiązanie, które może znacznie ułatwić życie tego rodzaju przedsiębiorców oraz zachęcić tych, którzy dopiero rozważają założenie takiego biznesu.