Przejdź do treści

Radca prawny a prawnik

Radca prawny a prawnik

Radca prawny a prawnik

Ukończyłeś studia prawnicze ze stopniem magistra? Nie masz pełnych uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, czy radcy prawnego? Możesz jedynie pełnić obowiązki doradcy prawnego? Nie martw się! Wystarczy odbyć aplikacje adwokacką, bądź radcowską, aby zdobyć powyższe uprawnienia.

Jakie są zatem różnice między radcą prawnym i adwokatem, a doradcą prawnym?

 

 

Doradca prawny – możliwości zawodowe

Praca zawodowa doradcy prawnego niestety jest ograniczona, ze względu na brak uprawnień adwokackich, czy radcowskich. Z powodzeniem jednak doradca ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie doradztwa prawnego. W przypadku nieukończenia aplikacji bądź niemożliwości jej rozpoczęcia z różnych względów, wielu młodych prawników rozpoczyna karierę doradcy prawnego. Pracują oni w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Osoby nieposiadające ukończonej aplikacji mogą prowadzić biuro doradztwa prawnego po ustanowieniu przepisu wynikającego wprost z rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z 2003r.

 

Uprawnienia doradcy prawnego

Udzielenie porad prawnych oraz przygotowywanie projektów pism procesowych to zadania jakie może wykonywać doradca prawny. W szczególnych przypadkach może on reprezentować klienta przed sądem. Przepisy wskazują, że doradca prawny nie może jednak być pełnomocnikiem w sprawach, kiedy obowiązek stawienia się ma reprezentacja adwokacko – radcowska, czyli m.in. przed :

– Sądem Najwyższym

– Naczelnym Sądem Administracyjnym,

– Trybunałem Konstytucyjnym.

 

Radca prawny i adwokat, a doradca prawny – różnice

Konieczność ukończenia aplikacji przez radcę prawnego i adwokata stanowi najważniejszą różnicę pomiędzy nimi, a doradcą prawnym. Dodatkowo szereg regulacji, na którym opiera się zawód adwokata, czy radcy prawnego nie dotyczy doradcy prawnego. Zawód doradcy prawnego nie został nigdzie uregulowany.

Brak regulacji prawnej powoduje brak podlegania pod odpowiedzialność dyscyplinarną . Przez to doradca prawny nie musi stosować się do kodeksów etyki oraz nie obowiązuje go ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Praca dla prawnika nie wymaga ukończonej aplikacji, a na dodatek nie trzeba mieć nawet ukończonych studiów prawniczych.

 

Tajemnica zawodowa – doradca prawny

Zachowanie dyskrecji oraz obowiązek dochowania tajemnicy to zobowiązanie radców prawnych i adwokatów. Doradcę prawnego odróżnia to od reszty podanych zawodów, że nie posiada od żadnych jakichkolwiek regulacji prawnych oraz nie ma obowiązku zachowania tajemnicy w powierzonej sprawie oraz w przechowywaniu informacji od swoich klientów . Powoduje to brak możliwości uchylenia się od odpowiedzi na pytania sądu, gdy doradca zostanie powołany na świadka. Taką możliwością dysponują adwokat i radca prawny.

 

Tajemnica adwokacka i radcowska

Dla zawodu adwokata i radcy prawnego jednym z najważniejszych obowiązków oraz przywilejów jest tajemnica adwokacka i radcowska. Jest on fundamentem w relacjach pomiędzy profesjonalnym pełnomocnikiem, a swoim klientem.

 

Zaletą obowiązku tajemnicy zawodowej jest również gwarancja ochrony praw każdej ze stron procesu sądowego . Strzeże ona sprawiedliwego i właściwego jego przebiegu oraz stanowi niezbędny element do udzielenia skutecznej pomocy klientom. Zatem trzeba stwierdzić, że różnice pomiędzy adwokatem i radcą prawnym, a doradcą zawodowym są znaczące. Ograniczenie wykonywania zawodu oraz tajemnica zawodowa ciążące na adwokacie i radcy wiele zmienia w przedstawianiu podanych zawodów.

Ukończyłeś studia prawnicze? Masz problem ze znalezieniem pracy? Chciałbyś zostać adwokatem lub radcą prawnym? Praca Prawnik jest często poszukiwana dlatego sprawdź portal JobForLawyer.pl! Tam znajdziesz wyłącznie ogłoszenia z branży prawniczej.

 

 

undefined