Przejdź do treści

Kto udziela pierwszej pomocy w zakładzie pracy?

Kto udziela pierwszej pomocy w zakładzie pracy?

W przypadku jakiegokolwiek wypadku, pracodawca ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Okazuje się, że ustawodawca przewidział szczególne reguły, które się do tego odnoszą. W praktyce pracodawca wyznacza osoby, które będą odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy w razie potrzeby. Ilu pracowników powinno pełnić taką funkcję i jak wybrać ludzi, którzy poradzą sobie z takim zadaniem?

Pracodawca wyznacza pracowników, którzy udzielają pierwszej pomocy

Według Kodeksu Pracy, przedsiębiorca ma obowiązek między innymi zapewnić niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W związku tym pracodawca powinien wyznaczyć osoby do:

  • udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
  • wykonywania połączeń ze służbami, które zajmują się udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwem medycznym oraz ochroną przeciwpożarową
  • ewakuacji pracowników w razie pożaru

Ponadto warto podkreślić, że powyższe działania pracodawcy, w tym także wyznaczenie pracowników do konkretnych działań, powinny być dostosowane do:

  • rodzaju danej działalności, którą prowadzi
  • rozmiaru firmy (mikro, mała, średnia czy duża)
  • poziomu oraz rodzaju możliwych zagrożeń

Sprawdź szkolenia z pierwszej pomocy w BHP-CENTER.COM.PL

Ile osób powinien wyznaczyć pracodawca do udzielenia pierwszej pomocy?

Ustawa nie przewiduje dokładnej liczby pracowników, którzy powinni zająć się poszkodowanym. W Kodeksie Pracy widnieje zapis, który można interpretować w następujący sposób:

Pracodawca powinien wyznaczyć taką liczbę pracowników, aby na każdej zmianie była obecna przynajmniej jedna osoba, która może w razie potrzeby udzielić pomocy poszkodowanemu.

Warto wyróżnić pracowników z różnych działów: administracji, magazynu, hali produkcyjnej czy innych obiektów, w których działa firma. Jeśli przedsiębiorstwo działa na zasadach pracy zmianowej, pracodawca powinien przypilnować, aby na każdej zmianie znajdował się taki wyznaczony pracownik.

Zestaw dla pracownika zawierajcy niebieski hem ochronny buty och

Jakie osoby warto wyznaczyć?

Istotnym elementem podczas wyboru odpowiednich pracowników jest ich odporność fizyczna oraz psychiczna. Nie tylko na stres, ale również widok krwi czy tego typu podobnych. Wyznaczona osoba powinna mieć pewne doświadczenie w firmie oraz swobodnie poruszać się w jej strukturach, a przy okazji znać większość załogi.

Najlepiej w takiej roli sprawdza się kierownictwo na średnim szczeblu. Takie osoby na co dzień przebywają wśród pracowników, mają dużą odporność na stres i potrafią dobrze zarządzać ludźmi pod presją czasu.