Przejdź do treści

Wsparcie merytoryczne dla adwokatów – gdzie szukać?

Portale prawnicze

Prawo to jedna z najstarszych dyscyplin naukowych. Co roku polskie uczelnie opuszczają tysiące absolwentów tej dziedziny, ale tylko nieliczni podejmują aplikację. Szacuje się, że w Polsce aktywnie działa ponad 35 tysięcy radców prawnych. Konkurencja jest spora, a do danej kancelarii potencjalnych klientów przyciąga przede wszystkim skuteczność prawników. Aby odnosić sukcesy w tym zawodzie, potrzeba stałej aktualizacji wiedzy. Gdzie szukać merytorycznych informacji?

Portale prawnicze

Co roku w Polsce wprowadza się setki mniejszych lub większych zmian w przepisach. Łatwo to dostrzec choćby po systemie podatkowym. Najłatwiejszym sposobem śledzenia takich zmian jest Dziennik Ustaw. Adwokaci chętniej będą korzystać jednak ze specjalistycznych portali prawniczych, skupiających się przede wszystkim na obszarze ich zainteresowań. Oprócz prezentacji najważniejszych zmian dotyczących danej dziedziny prawa, można znaleźć tam komentarze praktyków, przykładowe kazusy i artykuły prawnicze zawierające praktyczne wskazówki od specjalistów.

Szkolenia, warsztaty, konferencje

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej narzuca praktykom stałe podnoszenie własnych kompetencji, zarówno przez samokształcenie, jak i udział w zorganizowanych formach doszkalania. Pomocne są tutaj wszelkie konferencje i warsztaty dla prawników. Pozwalają one nie tylko na zapoznanie się z nowymi przepisami i ich praktycznym wymiarem, ale także na kontakt ze specjalistami w danej dziedzinie. Warto również wspomnieć, że w ramach doskonalenia zawodowego można zdobyć ważne umiejętności, tj. mediacje czy przygotowanie menadżerskie.

Wsparcie merytoryczne dla adwokatów – gdzie szukać?

Czasopisma prawnicze

Innym cenionym źródłem wiedzy dla adwokatów są periodyki prawnicze. Zawierają one tylko fachową wiedzę z tej dziedziny, co nie zawsze można powiedzieć o źródłach internetowych. Wśród polskich czasopism prawniczych warto zwracać uwagę przede wszystkim na te recenzowane – czasopisma punktowane są gwarancją rzetelności. Pojawiają się w nich artykuły polskich i światowych autorytetów w tej dziedzinie. Z szerokiej oferty magazynów prawniczych warto przede wszystkim wybierać te, które zawierają porady praktyczne i wnikliwe komentarze dotyczące orzecznictwa sądów i trybunałów.

Wykaz czasopism naukowych coraz częściej obejmuje również wydawnictwa dostępne on-line. Przykładem jest tutaj kwartalnik prawniczy „Prawo i Więź” (http://www.prawoiwiez.edu.pl/) udostępniany w formule open access. Wszelkie publikowane w nim artykuły oceniane są przed dwóch niezależnych recenzentów. Co bardzo istotne, oprócz teoretyków z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych publikują w nim również praktycy: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni, notariusze i komornicy. Czasopismo skupia się przede wszystkim na zagadnieniach z teorii i dogmatyki prawa, ale nie brak w nim komentarzy do najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i innych instytucji prawnych. Wnikliwy system recenzencki i szerokość prezentowanych zagadnień zostały docenione przez środowisko naukowe – od 2015 roku „Prawo i Więź” znajduje się na liście czasopism punktowanych.