Przejdź do treści

Abecadło

Kim jest konsument?

Kim jest konsument?

Chcąc wyjaśnić czytelnikom kim jest konsument sięgnąć musimy do art. 22 Kodeksu Cywilnego, w którym to zostało to dokładnie wyjaśnione. Otóż zgodnie z treścią wspomnianego artykułu konsumentem… Czytaj dalej »Kim jest konsument?

Uproszczone procedury budowlane – nadchodzą zmiany

Prawo moralne

Prawo – „to pewien nakaz rozumu mający na celu dobro wspólne, ogłoszony przez tego, kto sprawuje pieczę nad wspólnotą” (Św. Tomasz, S. Th. I-II, q.90,… Czytaj dalej »Prawo moralne