Przejdź do treści

Spadek — jak przebiega wizyta u notariusza?

Spadek — jak przebiega wizyta u notariusza?


Otrzymanie spadku z reguły wiąże się z niezbyt przyjemnymi sytuacjami życiowymi, odchodzi ktoś z naszej rodziny, znajomych, ktoś nam bliski. Nie od razu możemy przejąć to, co zostawione nam zostało przez zmarłego i dysponować tym według uznania. Często zapis w testamencie sprawia sporo zamieszania i generuje niemałe zamieszanie. Czy wystarczy udać się do notariusza, czy może konieczne jest skierowanie kroków prosto do sądu? Notariusz pomoże nam tę sprawę załatwić szybciej, jednak jakie warunki musi spełniać taki dokument, aby nie była konieczna wizyta w sądzie?

Po prawo do notariusza

Korzystanie z majątku musi być potwierdzone prawnie. Bez znaczenia, czy jest to dziedziczenie ustawowe, czy na podstawie testamentu. Notariusz może dokonać tego już w ten sam dzień, w którym się do niego zgłosimy. Opłaty są niewielkie w stosunku do opłat sądowych. Aby takiej szybkiej realizacji dokonać, konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

  • razem z nami w kancelarii muszą się stawić wszyscy potencjalni spadkobiercy;
  • zebrani muszą być zgodni co do podziału spadku.

Bardzo ważne jest, aby wcześniej, przed wizytą skontaktować się z notariuszem. W czasie tego kontaktu należy dopytać o wszystkie szczegóły oraz o to, jakie dokumenty należy ze sobą zabrać. Często niezbędne są dokumenty, których trzeba poszukać, albo wręcz zdobyć z urzędów np.: akty urodzenia, akty małżeństwa potencjalnych spadkobierców oraz innego tego typu akta, których możemy nie mieć w domu. Bardzo ważne jest również to, by potencjalni spadkobiercy stawili się w wyznaczonej kancelarii notarialnej w wyznaczonym terminie. Nieobecność któregoś z potencjalnych spadkobierców może spowodować przesunięcie terminu na inny. Notariusz sporządzić musi protokół dziedziczenia, który zawierać musi zgodne oświadczenia spadkobierców. Notariusz jest przedstawicielem prawa dlatego składanie przed nim nieprawdziwych oskarżeń, jest karalne.

Artykuł powstał dzięki informacjom ze strony Gajos-Małachowski – notariusz Gliwice.

Przy notariuszu zostaje otwarty testament i spadkobiercy mają prawo do złożenia oświadczenia, czy zgadzają się z przyjęciem spadku, czy też go odrzucają. Na podstawie protokołu notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. Wpisywany jest on w elektroniczny rejestr. W tym momencie właśnie nabiera on mocy prawnej równorzędnej sądowemu postanowieniu. Spadkobiercy obowiązkowo muszą pamiętać o zapłacie podatku oraz zadbaniu zwolnienia podatkowego lub zadbać o zwolnienie podatkowe.