Przejdź do treści

Tłumacz przysięgły – jakie warunki należy spełnić aby pełnić to stanowisko?

Tłumacz przysięgły – jakie warunki należy spełnić aby pełnić to stanowisko?

Tłumaczenia przysięgłe nazywane również potocznie uwierzytelnionymi stosowane są względem dokumentów tajnych i poufnych. Są one wykonywane przez tłumaczy przysięgłych będących osobami zaufania publicznego, uprawnionymi przez specjalne instytucje ,a dokładniej przez samego ministra sprawiedliwości do pełnienia tej funkcji.

Tłumaczenia przysięgłe nazywane również potocznie uwierzytelnionymi stosowane są względem dokumentów tajnych i poufnych. Są one wykonywane przez tłumaczy przysięgłych będących osobami zaufania publicznego, uprawnionymi przez specjalne instytucje ,a dokładniej przez samego ministra sprawiedliwości do pełnienia tej funkcji. I tak dla tłumaczy przysięgłych pozostawione są wszystkie dokumenty oficjalne, sądowe, notarialne, procesowe, szkolne, akty stanu cywilnego, certyfikaty i inne urzędowe i prawne materiały. Każde takie tłumaczenie musi zostać podpisane i poświadczone specjalną pieczęcią zawierającą w otoku dane osoby realizującej przekład oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma ona uprawnienia.

Tłumacz

Warto dodać, że zwykłym tłumaczem może zostać tak naprawdę każdy. Nie trzeba mieć do pełnienia tego zawodu żadnej podkładki, a za błędy i pomyłki sam tłumacz nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych. Dotykają one wyłącznie klienta, który zlecił mu dany projekt. Z tłumaczem przysięgłym jest całkiem inaczej. Należy zacząć od tego, że nie tak łato jest otrzymać ten tytuł, a nawet jak się chce i próbuje, bardzo małej ilości się to udaje. Zgodnie z przepisami, tłumacz ubiegający się o posadę tłumacza przysięgłego musi posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa. Ponadto trzeba znać perfekcyjnie język ojczysty (polski) i język obcy oraz mieć zdolność do czynności prawnych. W przeszłości kandydat starający się o tytuł tłumacza przysięgłego nie mógł być karany, ani przesiadywać w więzieniu. Dodatkowo musi mieć on ukończone studia wyższe. Tylko najlepszym się to udaje, gdyż do pełnienia tej funkcji trzeba zdać bardzo trudny egzamin, który decyduje o stopniu przygotowania kandydata. Dopiero po jego zdaniu kandydat otrzymuje specjalne uprawnienia tłumacza przysięgłego i zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych.

W większych biurach tłumaczeń takich jak Lingua Lab do wyboru mamy wielu tłumaczy przysięgłych praktycznie ze wszystkich istniejących na świecie języków.