Czym jest błąd medyczny?

Czym jest błąd medyczny?


Błąd medyczny, co to właściwie jest?
W polskim prawie nie znajdziemy definicji legalnej pojęcia „błąd medyczny”. Najprościej rzecz ujmując błąd medyczny to postępowanie wbrew zasadom sztuki lekarskiej.

Cztery rodzaje błędów medycznych

  1. Błąd diagnostyczny – polega na błędnym rozpoznaniu choroby. Błąd diagnostyczny może wynikać z niewiedzy lekarza, ale nie tylko. Bywa, że mylne rozpoznanie spowodowane jest niestandardowymi objawami choroby.
  2. Błąd organizacyjny – wynika ze złej organizacji procesu leczenia. Takie działania w konsekwencji mają negatywny wpływ na stan zdrowia pacjenta. Błędy organizacyjne popełniają osoby decyzyjne w danej placówce medycznej, na przykład dyrektorzy szpitali czy też ordynatorzy.
  3. Błąd techniczny – wynika ze źle wykonanych czynności leczniczych. Ma najczęściej miejsce przy skomplikowanych operacjach, ale nie tylko… Może się zdarzyć w trakcie wykonywania rutynowego zabiegu, na przykład operacji wycięcia woreczka żółciowego.
  4. Błąd terapeutyczny – ma miejsce, gdy lekarz zastosuje wobec pacjenta nieodpowiedni sposób leczenia. Często błąd terapeutyczny jest bezpośrednim wynikiem błędu diagnostycznego. Taka kumulacja błędów medycznych ma zdecydowanie negatywny wpływ na stan zdrowia pacjenta.

Jak dochodzić swoich praw?

Mamy dwie możliwości.

Po pierwsze, możemy zgłosić się do podmiotu, który ponosi odpowiedzialność cywilną za poniesiony błąd oraz do jego firmy ubezpieczeniowej.  Jeśli firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty odszkodowania bądź uznamy, że przyznana kwota jest nieadekwatna, to pozostaje nam wystąpienie na drogę sądową.  To rozwiązanie jest dość kosztowne. Opłata sądowa wynosi 5%  kwoty wartości sporu. Musimy także zapłacić za opinię biegłych. Jeśli mimo to zdecydujemy się na tryb sądowy ,to musimy uzbroić się w olbrzymią dozę cierpliwości. Takie sprawy ciągną się latami.

Druga opcja to Wojewódzka komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Ta opcja a dotyczy tylko błędów, które miały miejsce od 1 stycznia 2012 roku. To zdecydowanie tańsze rozwiązanie. Koszt złożenia wniosku to tylko 200 zł, bez względu na to jak wysokie jest nasze roszczenie. Liczy się także szybkość. Roszczenie wydaje się w ciągu 4 miesięcy. O odszkodowanie może starać się pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź spadkobiercy, jeśli pacjent w wyniku błędu medycznego zmarł. Musimy pamiętać, że wniosek należy złożyć w terminie 1 roku od dnia, w którym dowiedzieliśmy się obłędzie medycznym, a jednocześnie termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. Jeżeli zaakceptujemy kwotę odszkodowania przyznaną w  tum trybie to jednocześnie zamykamy sobie drogę do postępowania przed sądem cywilnym.

Więcej informacji pod adresem https://www.solace.pl/prawnik-radzi/show/blad-medyczny.