Przejdź do treści

Prawa rodziców po poronieniu

Odprawa pośmiertna

Polskie prawo zakłada, że po poronieniu rodzice mogą zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego. To daje im także możliwość organizacji pochowku i ubiegania się o zasiłek pogrzebowy. Kobietom natomiast pozwala na otrzymanie 56-dniowego urlopu macierzyńskiego. Aby było to możliwe, konieczne jest jednak poznanie płci dziecka – umożliwiają to odpowiednie badania.

Poronienie – daje prawo do rejestracji dziecka

Według polskiego systemu prawnego rodzice mają prawo zarejestrować swoje dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Mogą to zrobić bez względu na to, w którym tygodniu ciąży doszło do poronienia (prawo nie określa minimalnego okresu trwania ciąży). Nie jest też istotne miejsce poronienia – do rejestracji dziecka mają więc prawo zarówno te kobiety, które poroniły w szpitalu, jak i te, które poroniły w domu czy nawet poza granicami Polski (wtedy rejestracji dokonuje się za pośrednictwem konsula).

Dlaczego warto zarejestrować dziecko?

Rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego pozwala rodzicom po poronieniu na uzyskanie aktu martwego urodzenia, który zastępuje również akt zgonu. Na jego podstawie matka może ubiegać się o 56-dniowy urlop macierzyński. Na podstawie 180 artykułu Kodeksu Pracy to wystarczający dowód dla pracodawcy, który uprawnia kobietę do otrzymania takiego urlopu.

Dzięki aktowi martwego urodzenia rodzice mogą też ubiegać się o zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł. Aby go uzyskać, należy przedstawić w ZUS-ie właśnie akt martwego urodzenia, dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów pochówku oraz prawo do uzyskania świadczeń. Warto jednak pamiętać, że do samego pochówku dziecka wystarczy uzyskanie od szpitala karty zgonu (nie wymaga ona ustalania płci).

Jak zarejestrować dziecko?

W przypadku poronienia jedyny dokument potrzebny do zarejestrowania dziecka w Urzędzie to karta martwego urodzenia. Rodzice powinni otrzymać ją w szpitalu i dostarczyć do Urzędu w ciągu 3 dni od chwili jej wydania (szpital może też sam przesłać kartę, ale wtedy musi to zrobić w ciągu 1 dnia). Warunkiem jej wypełnienia jest jednak znajomość płci dziecka – której lekarz często nie jest w stanie określić (zwłaszcza, gdy do poronienia dojdzie przed 16 tygodniem ciąży). Wtedy pomocne okazują się genetyczne badania płci.

Badanie płci po poronieniu – na czym polega?

Do przeprowadzenia badania płaci konieczne jest dostarczenie do wybranego laboratorium materiału z poronienia. Próbki powinny być odpowiednio zabezpieczone – za pomocą soli fizjologicznej lub w postaci bloczków parafinowych (ewentualnie przez formalinę lub zamrożenie). Analizuje się je pod kątem obecności chromosomów Y, której potwierdzenie lub wykluczenie pozwala zdecydować o płci dziecka.

Badanie płci po poronieniu – jak wygląda procedura?

Dla badania płci bardzo istotne jest właściwe zabezpieczenie poronionego płodu. Dlatego też ważne jest, by w przypadku poronienia w szpitalu kobieta postarała się jak najszybciej poinformować personel o chęci przeprowadzenia takich badań. Jeśli natomiast do poronienia dochodzi w domu, rodzice powinni samodzielnie zabezpieczyć materiał (wystarczy zebrać go do jałowego pojemnika z solą fizjologiczną, dostępnych w każdej aptece) i dostarczyć go lekarzowi prowadzącemu ciążę lub na oddział ginekologiczno-położniczy.

Zabezpieczone próbki są najpierw poddawane badaniu histopatologicznemu – by potwierdzić w nich obecność tkanki płodu. Po zakończeniu badań szpital powinien przekazać rodzicom próbki w formie bloczków parafinowych, które mogą oni przesłać do wybranego laboratorium na badanie płci. Jest też jednak możliwe, że próbka zostanie od razu podzielona, by umożliwić rodzicom szybsze zlecenie badań.

Badania po poronieniu – co jeszcze umożliwiają?

Badania genetyczne dają także możliwość znalezienia przyczyny poronienia. Dodatkowe testy można wykonać przy okazji badania płci, ponieważ nie wymagają one odrębnej procedury. Za ich pomocą da się sprawdzić, czy poronienie było spowodowane wadą genetyczną zarodka i tym samym ocenić ryzyko wystąpienia podobnych problemów w przypadku kolejnych ciąż. Jeżeli do poronienia doszło przez wadę genetyczną dziecka, tylko bezpośrednie badanie materiału poronnego może to wykazać. Konsultacja wyników ze specjalistą może wskazać możliwe kierunki dalszej diagnostyki lub uspokoić rodziców co do szans na posiadanie w przyszłości zdrowego dziecka.

Autor: Kamila Rogowicz, testDNA, www.testDNA.pl

Zdjęcie: ©Wavebreakmedia/Depositphotos.com

Exit mobile version