Przejdź do treści

Ile kosztuje wynajęcie adwokata w sprawie spadkowej?

Ile kosztuje wynajęcie adwokata w sprawie spadkowej?

Większość z nas nie jest świadoma, że śmierć, najbliższej nam osoby ma również istotny wpływ na sferę prawną. Jeżeli wcześniej zaniedbaliśmy sprawy spadkowe, to zazwyczaj kończy się to ogromnymi komplikacjami w momencie, kiedy chcemy sprzedać mieszkanie po przykładowo zmarłej babci. Od tego momentu zaczyna się w pośpiechu szukanie potencjalnych spadkobierców, a następnie otwarcie sprawy spadkowej.

Jak wygląda przebieg sprawy spodkowej?

Sprawy spadkowe zaczynają się od stwierdzenia nabycia spadku. W głównej mierze polega ona na wydaniu przez sąd postanowienia, na mocy którego informuje się zainteresowane osoby, kto jest spadkobiercą po zmarłej osobie. Sąd postanawia również, komu przysługuje prawo do majątku oraz w jakiej części. W ten sposób można dokonać kolejnych czynności, ale już jako spadkobierca, któremu przysługuje pełne prawo do spadku. Mówimy tu o takich czynnościach jak wypłata pieniędzy z rachunku bankowego po zmarłej osobie oraz sprzedaży samochodu lub mieszkania, czy innej rzeczy, która nam została po zmarłej osobie.

 Ile kosztuje wynajęcie adwokata do sprawy spadkowej?

Sprawy spadkowe wymagają od nas zatrudnienia adwokata. Minimalne wynagrodzenie za adwokata wynosi 100 złotych, jeśli chcemy, aby wniósł sprawę o apelację, złożył wniosek o zabezpieczenie spadku lub wniósł skargę kasacyjną. Za każdy wniosek klient musi zapłacić dodatkowo 50 złotych. Opłata za przygotowanie wniosku do sądu nie jest jedną, którą musimy zapłacić, aby wynajmując adwokata. Przed wynajęciem adwokata warto zapoznać się z opłatami, z jakimi musimy się liczyć. Zatrudnienie adwokata można również traktować jako inwestycja, która w końcowym rezultacie może nam przynieść spory zwrot w postaci spadku. Opłata za profesjonalne przygotowanie wniosku to nie koniec. Musimy się liczyć z opłatą 500 złotych za wniosek za konkretny dział spadku. Kolejną opłatą jest 100 złotych za sam wniosek oraz zniesienie współwłasności. Adwokat informuje klienta o wszystkich opłatach, jakie będzie musiał ponieść przed rozpoczęciem postępowania. Są to niezbędne kroki, jeżeli chcemy w przyszłości cieszyć się z przyznanemu nam spadku.

Jakie są jeszcze opłaty związane z zatrudnieniem adwokata do sprawy spadkowej?

W momencie stwierdzenia nabycia spadku minimalna stawka dla adwokata wynosi 120 złotych. Natomiast jeśli mamy odczynienie z przedmiotem postępowania, bardzo ważne jest ważność testamentu, to zapłacimy 720 złotych. Stawka minimalna obowiązuje również w momencie prowadzenia sprawy spadkowej o zabezpieczenie spadku, odrzucenie spadku, dokonanie spisu inwentarza oraz za ogłoszenie testamentu, a także nakazanie jego założenia. Minimalną stawkę zapłacimy również za ogłoszenie zarządu spadku nabytego, jak i wyjawienie przedmiotów spadkowych. Minimalna stawka za dział spadku podobnie jak przy podziale majątku wspólnego zależy od wartości udziału spadkowego uczestnika, który zastępuje adwokata. Połowa tej stawki należy się w momencie działu na zgodny wniosek wszystkich uczestników postępowania.

Informacji niezbędnych do opracowania artykułu dostarczyła kancelaria adwokacka: https://adwokat-chojaczyk.pl/oferta/sprawy-spadkowe

Exit mobile version