Przejdź do treści

Rozwód czy separacja – co jest lepsze?

Rozwód czy separacja - co jest lepsze?

Kryzysy w małżeństwie nie są rzadkością, jednak zdarzają się sytuacje, kiedy długo trwające nieporozumienie między małżonkami może doprowadzić ich do podjęcia decyzji o rozstaniu, które będą chcieli sformalizować. Wówczas pojawia się dylemat, z jakiej drogi prawnej skorzystać. Polskie prawo przewiduje dwie opcje, które można wybrać w takiej sytuacji – rozwód i separację. Które z tych wyjść jest lepszym rozwiązaniem?

Separacja a rozwód – jakie są różnice?

Zanim małżonkowie zdecydują się na rozwiązanie małżeństwa, należy poznać podstawową różnicę między prawnymi instytucjami rozwodu i separacji. Wraz z orzeczeniem rozwodu następuje całkowite ustanie małżeństwa, co oznacza, że de facto przestaje ono istnieć. Każde z rozwiedzionych małżonków może ponownie zawrzeć związek małżeński. W przypadku separacji, sąd uchyla wspólnotę małżeńską, jednak małżonkowie formalnie nie mogą wstąpić w nowy związek małżeński. Separacja jest także odwracalnym stanem prawnym, który można znieść, a także nie przeszkadza we wnioskowaniu o rozwód.

Rozwód czy separacja – na co się zdecydować?

Rozwód to najlepsze rozwiązanie dla kryzysu małżeńskiego, kiedy partnerzy nie przewidują poprawy wzajemnej relacji i są zdecydowani na zerwanie wszelkich więzi. Po orzeczeniu rozwodu byli małżonkowie są z punktu widzenia prawnego niezależnymi osobami, chyba, że w trakcie małżeństwa powstały między nimi prawa i obowiązki wynikające z posiadania dzieci. Wówczas rodzice są zobligowani do wspólnego działania w kwestii wychowania potomstwa i zapewnienia im odpowiednich warunków życia. Jeśli jesteś zainteresowany rozwody Wrocław, powinieneś wiedzieć, że ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej odbywa podczas rozpraw rozwodowych. W zależności od wyroku sądu, rodzice mają określone prawa i obowiązki wobec dzieci. Sąd podczas procesu rozstrzygającego władzę rodzicielską, ma przede wszystkim na względzie dobro dzieci.

Do orzeczenia separacji natomiast dochodzi, gdy małżonkowie dowiodą, że nastąpił między nimi zupełny rozkład pożycia, przez który rozumie się rozpad więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej. W odróżnieniu od rozwodu, rozkład pożycia w przypadku separacji, nie musi mieć charakteru trwałego.

Sąd podczas procesu rozstrzygającego władzę rodzicielską, ma przede wszystkim na względzie dobro dzieci. Dzieje się tak również podczas orzekania separacji. Dobro małoletnich jest w obu przypadkach najistotniejsze. Kolejną przeszkodą w orzeczeniu separacji jest sytuacja, w której byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. w przypadku choroby jednego z małżonków, kiedy wymaga on szczególnej opieki.

Skutki rozwodu i separacji

Konsekwencje prawne orzeczenia separacji, to przede wszystkim obowiązek wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. W przypadku rozwodu, na byłych małżonkach nie ciążą żadne obowiązki bez względu na okoliczności. Jednakowym skutkiem zarówno rozwodu jak i separacji, jest ustanie między małżonkami wspólnoty majątkowej oraz prawa do dziedziczenia.

Exit mobile version