Przejdź do treści

Jak wygląda podział majątku w procesie rozwodowym?

Jak wygląda podział majątku w procesie rozwodowym?

Jeżeli małżonkowie nie zawarli intercyzy, po rozwodzie mają obowiązek podziału majątku wspólnego. Z pewnością jest to jeden z dowodów na to, że rozwód nie kończy definitywnie wszystkich spraw łączących małżonków. Jednocześnie majątek wspólny może zostać podzielony na wiele różnych sposobów, a jedną z możliwości jest podział od razu w wyroku rozwodowym. Jak to osiągnąć? Kluczowe jest przekonanie sądu do skorzystania z tego mechanizmu.

Rozwód a podział majątku

Wraz z rozwodem ustaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej. Tym samym mogą oni podzielić się całym majątkiem, który razem zgromadzili w czasie trwania związku małżeńskiego. Oczywiście podział ten nie obejmuje składników majątkowych, które nie weszły do majątku wspólnego, a także tego, co było własnością małżonków jeszcze przed zawarciem przez nich małżeństwa.

Adwokat rozwodowy we Wrocławiu zauważa, że sąd może podzielić majątek wspólny już w wyroku rozwodowym. Pierwszym krokiem, aby do tego doszło, jest złożenie w pozwie rozwodowym wniosku o dokonanie takiego podziału. Należy w nim ująć spis wszystkich składników majątkowych, które wchodzą do majątku wspólnego oraz propozycje ich podziału. Propozycje te mogą być zróżnicowane, obejmując przykładowo podział w naturze – a więc przyznanie każdemu z byłych małżonków określonych elementów majątku wspólnego – bądź podział cywilny, czyli sprzedaż majątku i podział tak uzyskanej sumy pieniędzy. Oczywiście dopuszczalne są także inne, bardziej zaawansowane metody podziału majątku wspólnego.

Postępowanie sądowe

Jednak w kwestii podziału majątku w czasie rozwodu trzeba liczyć się z istnieniem jednego kruczka prawnego. Jak wyjaśnia adwokat rozwodowy we Wrocławiu, przepisy stanowią, że sąd rozwodowy ma prawo dokonać takiego podziału, jeżeli nie przedłuży to nadmiernie czasu trwania postępowania. Niestety, sądy najczęściej stają na stanowisku, że dojdzie do takiego przedłużenia, przez co odmawiają przeprowadzenia podziału majątku wspólnego. Stąd byli małżonkowie muszą załatwić tę sprawę osobno, już po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Majątek wspólny po rozwodzie można podzielić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zawarcie umowy podziału. Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, to umowa ta musi zostać zawarta przed notariuszem. W pozostałych wypadkach zupełnie wystarcza zwykła forma pisemna. Przy czym o takiej umowie można myśleć tylko wówczas, gdy małżonkowie dogadają się w kwestii podziału. Przy braku takiego porozumienia pozostaje jedynie skorzystanie z drugiej opcji, czyli z zainicjowania sprawy przed sądem. Wtedy należy złożyć wniosek o podział do sądu rejonowego, wykazując w nim wszystkie składniki tworzące majątek wspólny oraz proponując sposób podziału. Sąd nie jest związany taką propozycją, a więc może orzec inaczej, niż zakłada to wnioskodawca. Dlatego zawsze trzeba bronić swoich praw, przez cały czas trwania postępowania o podział majątku wspólnego. Warto skorzystać z wiedzy specjalisty w tym zakresie, np. adwokata specjalizującego się w rozwodach.

Exit mobile version