Przejdź do treści

Zapis windykacyjny w testamencie

Jeśli zastanawiasz się nad tym czy istnieje jakaś metoda pozwalająca na organizację krótszego postępowania spadkowego, to chcemy zachęcić Cię do przeczytania niniejszego tekstu, który omawia kwestię, jaką jest instytucja zapisu windykacyjnego w testamencie. Decydując się na przedstawienie zapisu windykacyjnego w testamencie ma się znaczący wpływ nie tylko na przyspieszenie procesów spadkowych, ale też na zarządzanie w nim poszczególnymi częściami spadku poprzez podzielenie go pomiędzy kolejne osoby.

Krótko rzecz ujmując zapis windykacyjny to zwyczajne testamentowe rozporządzenie, w którym autor testamentu w sposób jasny i szczegółowy określa swoich spadkobierców zaznaczając jednocześnie którzy z nich do czego nabywają prawa w momencie jego śmierci. Aby zapis windykacyjny w testamencie był pełnoprawny i wartościowy musi on przy sporządzony zgodnie z wymaganiami narzucanymi przez prawo cywilne, przechodząc do sedna: musi on być przygotowany w formie aktu notarialnego i to właśnie tym różni się od od zwykłego zapisu testamentowego.

Jeśli chcesz być pewien, że zapis windykacyjny został przygotowany prawidłowo, to zaleca się, aby sporządzić go przed notariuszem. To on pomoże spadkodawcy w pracyzyjnym określeniu jego woli. Osoba przygotowująca zapis windykacyjny musi pamętać, że jeśli posiada zadłużenie, to ofiarując spadek komuś bliskiego obcoiąża go również tym długiem, który w przypadku większej ilości spadkobiorców dzieli się między nich zgodnie z proporcjami, w jakich otrzymali majątek.

Dodatkowe informacje

Chcąc doprecyzować informacje odnośnie zapisu windykacyjnego chcemy zaznaczyć, iż każda osoba będąca zapisobiorcą windykacyjnym ma prawo do tego, aby wystąpić do sądu o wydanie dokumentu, jakim jest postanowienie dotyczące nabycia spadku, a także do natariusza, który zobowiązany będzie wówczas do przygotowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Musicie pamietać również o tym, że może dojść do sytuacji, w której zapis windykacyjny uznany zostanie za nieważny. Może tak być w sytuacji, gdy rzecz przekazana w ramach spadku spadkobiercy została sprzedana przez jej właściciela za jego życia, a po sporządzeniu zapisu. W kwestii zapisu windykacyjnego ważna jest jeszcze jedna rzecz: nie znosi on istnienia zapisu zwykłego.

Co może być przedmiotem zapisu windykacyjnego w testamencie?

Jeśli obawiasz się, że przedmiotem zapisu windykacyjnego w testamencie mogą być tylko przedmioty materialne czy też prawa majątkowe, to jesteś w błędzie. Okazuje się bowiem, że w ramach zapisu windykacyjnego zawrzeć można również przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne, działki czy też nawet ustanowienie użytkowania obiektu. W miejscu tym warto zaznaczyć, że zapisem windykacyjnym nie mogą byc określone kwoty pieniężna, a sam spadek nie może zostać obciążony jakimkolwiek warunkiem, który spełnić musi osoba otrzymująca spadek.