Przejdź do treści

Jak napisać testament odręcznie?

Jak napisać testament odręcznie?
Przed śmiercią warto zadbać o to, aby uregulować wszystkie kwestie majątkowe. W tym celu należy sporządzić stosowny testament. Do wyboru spadkodawcy pozostaje testament notarialny lub testament odręczny, zwany też testamentem holograficznym. Ten drugi, wbrew głosom, które często się pojawiają, może być spisany bez udziału notariusza oraz świadków, jednak musi spełniać kilka formalnych wymagań. Kwestie te zostały omówione w niniejszym artykule przez specjalistów od prawa spadkowego z Kancelarii Jarosiński, Kuliński i Partnerzy.

Artykuł „Jak napisać testament odręcznie?” powstał we współpracy z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy – https://kancelariajk.opole.pl/

Przed śmiercią warto zadbać o to, aby uregulować wszystkie kwestie majątkowe. W tym celu należy sporządzić stosowny testament. Do wyboru spadkodawcy pozostaje testament notarialny lub testament odręczny, zwany też testamentem holograficznym. Ten drugi, wbrew głosom, które często się pojawiają, może być spisany bez udziału notariusza oraz świadków, jednak musi spełniać kilka formalnych wymagań. Kwestie te zostały omówione w niniejszym artykule przez specjalistów od prawa spadkowego z Kancelarii Jarosiński, Kuliński i Partnerzy.

Co powinien zawierać testament odręczny?

To jedna z tych kwestii, które szczególnie nurtują osoby zamierzające spisać testament własnoręczny. Bezpośredniej odpowiedzi udziela art. 949. § 1. Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.” Z artykułu tego jasno wynika, że testament własnoręczny jest ważny, o ile został spisany w pełni odręcznie i został uzupełniony poprzez własnoręczny podpis i datę. W tym miejscu warto nadmienić, że brak daty nie będzie jednak stanowił podstawy do unieważnienia testamentu, chyba że wystąpią niejasności co od zdolności spadkodawcy do jego stworzenia lub autentyczności dokumentu. Duże znaczenie ma również to, by napisać testament w sposób czytelny, aby nie wystąpiły wątpliwości co do ostatecznej woli spadkodawcy.

Pomimo jednoznacznej treści artykułu można nadal spotkać się z niejasnościami co do tego, czy testament napisany na komputerze i własnoręcznie podpisany jest ważny? Odpowiadamy – nie! Testament, który zawiera odręczny podpis i datę, ale został wydrukowany, a nie stworzony odręcznie nie jest prawomocnym dokumentem. Dzięki temu nie istnieje ryzyko, że osoba trzecia podłoży spadkodawcy testament niezgodny z jego wolą.

Testament własnoręczny, a notarialny – na co się zdecydować?

W najbliższym czasie planujesz zabezpieczyć swój majątek na wypadek śmierci i sporządzić testament? Wciąż jednak nie wiesz czy napisać testament odręcznie czy notarialnie? Ostateczny wybór zależy tylko od Ciebie. Z naszej strony zachęcamy jednak do skorzystania z pomocy doświadczonego notariusza. W ten sposób zniwelujesz ryzyko popełnienia błędu i ewentualnych problemów i niejasności podczas podziału majątku po śmierci. Jeśli masz dodatkowe pytania lub chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje na temat testamentu prawa spadkowego – sprawdź stronę naszej Kancelarii!

Źródło zdjęć: https://pixabay.com/pl/photos/cz%c5%82owiek-zarejestruj-papieru-5710164/