Przejdź do treści

Wynagrodzenie minimalne za 2013 rok – warto o nim wiedzieć

Wysokość alimentów na dziecko - pytania sądu

Większość z nas jest dobrze zorientowanych czym jest owe wynagrodzenie minimalne. Dla osób, które nie posiadają tej wiedzy, warto wyjaśnić, że jest to odpowiednia kwota, która pracodawca musi zagwarantować pracownikowi, jeżeli ten zamierza pracować na pełnym etacie w miesięcznym wymiarze czasu. Warto jednak pamiętać, że wynagrodzenie minimalne obowiązuje tylko pracowników, którzy posiadają umowę o pracę – w Polsce coraz bardziej popularne stają się umowy śmieciowe takie jak umowa o dzieło, czy zlecenie, co daje pracodawcy większą swobodę w zatrudnianiu pracownika.

Nie ulega więc wątpliwości, że osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę mają lepiej, gdyż mają zapewnione minimalne wynagrodzenie, które jest gwarantowane zarówno z Konstytucji, jak i Kodeksu Pracy – wyjątkiem są osoby, które dopiero rozpoczynają swoją pracę (pierwsza praca), gdyż dla nich prawidłowa płaca minimalna będzie wynosić 80% właściwiej płacy minimalnej. Warto zauważyć, że pensja minimalna jest ustalana co roku podczas negocjacji Komisji do Spraw Społeczno-gospodarczych. W przypadku obowiązującego roku 2013 płaca minimalna wynosi 1600 zł brutto – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że wzrost wynagrodzenia minimalnego jest ustalany zgodnie z tym jak wzrastają ceny za produkty lub usługi – pensja musi być adekwatna do wzrostów kosztu życia. Ponadto warto zauważyć, że nie wzrasta jedynie pensja, ale także dodatki do niej – np. wynagrodzenia za pracę w nocy, czy wypłata wynagrodzenia za nadgodziny.

Następuje także wzrost dodatków takich jak zasiłek opiekuńczy, macierzyński, chorobowy, wyrównawczy czy nawet odszkodowanie, które pracownik może się domagać w miejscu pracy (np. w sutek wypadku). Zwróćmy uwagę także na fakt, że zwiększeniu ulegają także różnego rodzaju potrącenia, podatki oraz egzekucje prowadzone przez wierzycieli czy komornika.