Przejdź do treści

Poradnik dla pracodawcy: umowa o pracę

Poradnik dla pracodawcy: umowa o pracę


Umowa o pracę na czas nieokreślony to z pewnością najbardziej pożądany przez pracowników rodzaj zatrudnienia. Daje on poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość korzystania z przywilejów: to w końcu typ umowy, który podlega pod Kodeks Pracy, gwarantując tym samym przestrzeganie prawa przez pracodawcę. Ci z kolei często boją się podpisywać umowy długoterminowe z pracownikami. Jednak umowa o pracę to także szereg korzyści dla pracodawcy.

Bezpieczeństwo pracodawcy

Umowa o pracę to nie tylko rodzaj zabezpieczenia pracownika. Dzięki niej pracodawca ma gwarancję wykonania pracy – wyegzekwowanie tego może być trudniejsze w przypadku umów o dzieło lub zlecenia. To także zabezpieczenie przed niespodziewanym zwolnieniem. Umowa o pracę obliguje obie strony do zachowania odpowiedniego (zgodnego z Kodeksem Pracy) okresu wypowiedzenia. Pracodawca więc może być znacznie wcześniej poinformowany o odejściu pracownika, zyskując tym samym czas na rozpoczęcie działań rekrutacyjnych, by zapewnić ciągłość zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

Aspekty prawne umowy o pracę

To, co gwarantuje pracodawcy bezpieczeństwo, to Kodeks Pracy. Oznacza to, że wszelkie obowiązki i przywileje pracowników i pracodawców są regulowane właśnie przez ustawy w nim zawarte. Słynna umowa zlecenie lub umowa o dziełu podlegają pod Kodeks Cywilny, co oznacza konieczność zawierania bardzo szczegółowych wytycznych w sprawie obowiązków pracownika i jego wynagradzania. Aby uniknąć nieścisłości należy w dokumencie zwracać uwagę na każdy najmniejszy aspekt pracy. Umowa o pracę nie zwalnia pracodawcy ze znajomości prawa, jednak w przypadku jej konstruowania znacząco ułatwia fakt, że w przypadku braku konkretnych informacji, konkretne aspekty pracy reguluje Kodeks Pracy,

Największe minusy umowy o pracę

Umowa o pracę to nie tylko pozytywne aspekty. Niestety, od pracodawców wymaga się przede wszystkim minimalnego wynagrodzenia krajowego oraz płacenie pełnych składek ZUS i funduszu zdrowotnego. Dodatkowo pracodawca powinien zapewnić szereg udogodnień dla pracowników (m. in. dostęp do wody, możliwość wykorzystania przerwy w pracy o określonej długości, tworzenie grafików pracy zgodnie z Kodeksem Pracy). Musimy pamiętać, że Kodeks Pracy reguluje także długość urlopów o określonym charakterze oraz zawiera bardzo szczegółowe wytyczne na temat wypłat wynagrodzenia pracownikom. Równocześnie nieprzestrzeganie Kodeksu Pracy sprawia, że przedsiębiorstwem może zainteresować się Powiatowa Inspekcja Pracy, w konsekwencji nawet kierując sprawę do Sądu.

Umowa o pracę to przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo: zarówno pracowników, jak i samego pracodawcy. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość podpisania tego typu dokumentu z osobą, która dopiero rozpoczyna swoją pracę (umowa na okres próbny) lub z osobą, której zatrudnienie ma charakter tymczasowy (umowa na czas określony). Mimo wszelkich obowiązków, jakie nakładane są na pracodawcę musimy pamiętać, że prowadzenie działalności to nie tylko dbanie o finanse firmy oraz klientów: to również konieczność zadbania o komfort i bezpieczeństwo pracowników, którzy stanowią najważniejszy kapitał przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem: Zmiany w prawie pracy 2018/2019 https://www.projektgamma.pl/szkolenia-eksperckie/zmiany-w-prawie-pracy-2018-2019-1