Przejdź do treści

Urlop macierzyński a trzynastka

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż przepis zabierający matkom na urlopach macierzyńskich możliwości do pobierania tzw. trzynastki. Teraz należy czekać na zmianę ustawy do orzeczenia TK. Przepisy obowiązujące teraz nie tracą jednak mocy.

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym stanowi iż, pracownik który nie przepracował pełnego roku kalendarzowego, ma prawo do trzynastki jedynie w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego czasu. Warunkiem jest naturalnie przepracowanie u danego pracodawcy co najmniej sześciu miesięcy.

TK zajął się sprawą po skardze kobiety z Białegostoku, która w sądzie Rejonowym w 2008 roku złożyła sprawę przeciwko pracodawcy, który odmówił wypłaty tzw. trzynastki. W tym właśnie roku kobieta urodziła dziecko i przez 140 dni przebywała na urlopie macierzyńskim, a następnie wykorzystała jeszcze dwa dni opieki nad dzieckiem przewidziane w przepisach kodeksu pracy.