Przejdź do treści

Umowa o dzieło a anulowanie zasiłku dla bezrobotnych

Chęć porzucenia statusu bezrobotnego to marzenie wielu Polaków. Wiąże się ono jednak z utratą potrzebnego do życia zasiłku dla bezrobotnych, co byłoby niekorzystne w wypadku wykonywania jedynie zadań wynikających z umowy o dzieło. Jego zrealizowanie w końcu nie oznacza, że uzyskamy kolejne zlecenia tego rodzaju, więc nasze niepokoje się nawarstwiają. Możliwość natychmiastowego powrotu do zasiłku po zakończeniu spełnianiu obowiązków wynikających z umowy o dzieło byłoby niezwykle pożądanym przez nas rozwiązaniem. Pozostaje jednak pytanie – czy istnieje taka możliwość?

Rozwiewając istniejące możliwości – niestety nie ma o tym mowy. Wynika to z obowiązujących nas w Polsce przepisów. Nie mamy prawa rozpoczynać pracy na skutek zawarcia jakiejkolwiek umowy – czy to o dzieło, czy to o pracę, a może o konkretne zlecenie. To z miejsca pozbawia nas używanego dotychczas przez nas statusu bezrobotnego, co sprawia z kolei, że nie przysługuje nam już otrzymywana dotychczas pomoc. Nie ma możliwości pominięcia takich konsekwencji – trzeba w pełni liczyć się z brutalnością obowiązującą na rynku oraz tym, że wychodzimy ze sfery względnego bezpieczeństwa dotychczas gwarantowanej przez pomoc od państwa.

Otwierają się przed nami dwa warianty. Pierwszy z nich to dotrwanie do końca okresu, w jakim przysługuje nam zasiłek i rozpoczęcie po nim pracy. Drugi polega na tym, że świadomie rezygnujemy z przywilejów dawanych przez niechciany zazwyczaj status i rozpoczynamy pracę. Jednoczesne pobieranie zasiłku i umowa o dzieło czy też natychmiastowy powrót do zasiłku po jej wykonaniu są niemożliwe.