Kara pieniężna od pracodawcy – kiedy może nastąpić?

Ciotka nie oddaje pieniędzy? Co w takich przypadku robić?

Z pewnością nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że nasz pracodawca ma większe możliwości (prawne), niż się nam to może wydawać. Dobitnym przykładem, który będziemy chcieli dziś omówić, jest kara pieniężna, która jest zapisana w regulaminie pracy. Chodź dochodzi do niej stosunkowo rzadko, to nie ulega wątpliwości, że może być ona dotkliwa dla naszych portfeli. Kiedy więc pracodawca może objąć nas karą finansową, oraz jakie formy karne mogą jeszcze wystąpić? Postaram się odpowiedzieć na te pytania w dzisiejszym artykule.

Podstawową kwestią jest to, że regulamin pracy przewiduje trzy sposoby kary na niesfornym pracowniku. Jeżeli więc dopuszczasz się łamania regulaminu pracy, to możesz być pewien, że niebawem może czekać na ciebie upomnienie, nagana lub kara finansowa. Nie ulega wątpliwości, że najbardziej dotkliwą karą, jest kara pieniężna. Warto jednak zauważyć, że pracodawca może ją nałożyć jedynie za ciężkie przewinienie – dopuszczone przez pracownika. Nie są to więc wszystkie przewinienia. No dobrze, ale o jakich przewinieniach mówimy?

Kara pieniężna może nastąpić wówczas, gdy pracownik nie pojawił się w zakładzie pracy bez uprzedniego zawiadomienia lub bez przygotowania żadnego usprawiedliwienia. Jest to najczęstszy powód, który zasługuje na karę finansową. Dlaczego? Ponieważ w tym konkretnym dniu, brak jakiegoś pracownika może przyczynić się do strat finansowych firmy, która to boleśnie odczuje. Kolejną sposobnością do nałożenia kary finansowej jest nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz higieny. Pracownik nie dbający o zasady bezpieczeństwa, z całą pewnością naraża na szkodę nie tylko siebie (swoje zdrowie), ale przede wszystkim firmę – dodatkowe obciążenia finansowe. Kara finansowa może być także nałożona za brak przestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Ujemne finanse będą także dotyczyć osób, które po spożyciu alkoholu przychodzą do pracy i pełnią swoje obowiązki – ma to także związek z piciem alkoholu na terenie pracy lub w czasie pracy.

Nie ulega jednak wątpliwości, że kara finansowa nie jest stosowana zbyt często. Żaden pracodawca nie chce narazić się swoim pracowniom w sposób szczególny. W rzeczywistości chodzi o dobre imię, czy stosunek pracowników do pracodawcy. Jeżeli pracownicy zauważą, że jedną karą za naruszenie regulaminu była nagana, to mogą to odebrać jako wymiar troski – chęci nie zaszkodzenia pracownikowi. Nie wszyscy jednak będą patrzeć w taki sam sposób – zależne od charakteru człowieka.

Nie zmienia to jednak faktu, że kara finansowa może być nałożona, gdy pracownik poważnie naruszył swoje obowiązki. Musi więc wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie, co nie jest wcale takie łatwe i oczywiste. Warto jednak zauważyć, że kara finansowa nie może być zastosowana, jeżeli naruszenie obowiązków w pracy powstało ponad dwa tygodnie temu. Innymi słowy, pracodawca ma dokładnie dwa tygodnie czasu – od chwili naruszenia regulaminu – na reakcję.

Jeżeli już dojdzie do nałożenia kary pieniężnej, to musimy pamiętać o tym, że nie może być ona większa niż równowartość jednodniowego wynagrodzenia – w przypadku kilku dni nieobecności, kara jest taka sama, na każdy dzień. Pamiętajmy także o tym, że w przypadku ukarania finansowo pracownika, pracodawca jest winien poinformować go o tym na oficjalnym piśmie. Na piśmie powinny znaleźć się szczegółowe powody, przez które pracodawca zdecydował się na taki krok, a nie inny. Prawo przewiduje także odpowiedni termin złożenia sprzeciwu, który powinien znajdować się na piśmie. Odpis takiego pisma powinien również trafić do akt osobowych pracownika. Nie zapominajmy też, że kara finansowa może być nałożona nawet na osobę, która nigdy wcześniej nie miała problemów z przepisami Kodeksu pracy lub regulaminem pracy – nawet brak odpowiedniego upomnienia lub nagany, nie broni nas od możliwości otrzymania kary finansowej.