Przejdź do treści

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Kary cielesne a prawo rodzinne

Wielu z nas prawdopodobnie nigdy nie miało okazji do tego, aby wziąć urlop na żądanie. Dzieje się tak dlatego, że jednak większość pracodawców jest bardzo elastyczna i pozwalają nam na wzięcie urlopu wypoczynkowego praktycznie z dnia na dzień. Czasem jednak może dojść do sytuacji, w której niezwykle przydatna będzie dla Ciebie wiedza odnośnie tego czym jest urlop na żądanie, kiedy można go wziąć, a także czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie. W tym tekście znajdziesz odpowiedź na każde z tych pytań.

Co to jest ten urlop na żądanie i jak z niego skorzystać?

Każdy człowiek, który ma podpisaną z pracodawcą umowę o pracę wraz z momentem, w którym nabywa prawo do urlopu nabywa również prawo do skorzystania z czegoś takiego jak urlop na żądanie. Urlop na żądanie wyznaczany jest w wymiarze 4 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego i każdy pracownik ma prawo do tego, aby z niego skorzystać. Aby tak się stało musi on zgłosić swojemu pracodawcy, iż urlop ten chce wykorzystać najpóźniej w dniu jego wykorzystania przed rozpoczęciem jego godzin pracy. Fakt o chęci wykorzystania urlopu na żądanie zgłosić można chociażby telefonicznie czy też osobiście. Zgłoszenie chęci wykorzystania urlopu na żądanie nie wymaga od pracownika podawania powodów, dla których chce on urlop ten wykorzystać, pracodawca z kolei zobligowany jest do tego, aby pracownikowi te 4 dni urlopu w ciągu roku udzielić, aczkolwiek od zasady tej istnieją wyjątki. O nich za chwilkę Wam napiszemy.

Kiedy urlop na żądanie może nie zostać udzielony?

Jak już zdążyliśmy zauważyć istnieją wyjątkowe sytuacje, które sprawiają, że pracodawca nie zawsze musi udzielić Ci urlopu na żądanie. Przykładami takich sytuacji może być wyjątkowa sytuacja w firmie, w której nieobecność danego pracownika będzie miała na firmę bardzo niekorzystny wpływ, czyli po prostu urlop na żądanie może zostać Ci nie udzielony, kiedy Twoja nieobecność może firmie zaszkodzić. Innym, oczywistym już, przypadkiem, w którym pracodawca nie musi udzielić Ci urlopu wypoczynkowego jeśli wcześniej zdążyłeś skorzystać już z 4 dni urlopu na żądanie. Podobnie  jest w sytuacji, w której pracownik ma już wykorzystany cały swój urlop wypoczynkowy. A to dlatego, że urlop na żądanie odbierany jest z dni urlopu wypoczynkowego, nie stanowi od osobnego urlopu.

Co jeśli nie zgłoszę urlopu na żądanie?

Jeśli nie pojawisz się w miejscu pracy i nie zgłosić swojej chęci wzięcia urlopu na żądanie, to musisz wiedzieć, że zwyczajnie łamiesz umowę i regulamin swojej pracy. A za to możesz zostać surowo ukarany, a kara zależna będzie już tylko i wyłącznie od Twojego przełożonego, który na sprawę może przymrużyć oko, ale równie dobrze może Cię zwolnić.

Co jeśli pracodawca odmówi urlopu na żądanie?

Jak już wiesz w Twoim pracowniczym życiu może dojść do sytuacji, w której pracodawca odmówi Ci urlopu na żądanie. Jeśli pracodawca odmówi Ci tego urlopu zgodnie z literą prawa, mając do tego stosowne argumenty, to Ty jesteś zobowiązany do tego, aby przyjść do pracy. Nie robiąc tego zachowasz się tak, jakbyś po prostu bez powiadomienia nie przyszedł do pracy, a za nieusprawiedliwioną obecność w pracy może spotkać Cię sroga przykrość, przed którą nie będziesz mógł się ochronić.