Przejdź do treści

Czas pracy niepełnosprawnych

Dziś udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej osobom zainteresowanych kwestią czasu pracy osób niepełnosprawnych. W związku ze zmianami, które w polskim prawie weszły w życie w 2014 roku kwestia ta dla wielu jest nie do końca jasna. Dziś przestanie tak być z uwagi na naszą pomoc.

Od 10 lipca 2014 roku weszła w życie norma, która każdej osobie ze znacznym lub lub też umiarkowanym stopniem niepełnosprawności skraca czas pracy. Od tego momentu każdy niepełnosprawny ma dzienną normę czasu pracy na poziomie 7 godzin, a tygodniową na poziomie 35 godzin.

Dotychczas niepełnosprawni chcący korzystać z tego przywileju musieli posiadać niezbędne zaświadczenie, które teraz okazuje się zbędnym. Co ważne skrócenie czasu pracy osobom niepełnosprawnym w żaden sposób nie wpływa na wysokość ich wynagrodzenia, pracodawca bowiem nie ma prawa do modyfikacji dotychczasowego wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej z uwagi na skrócenie jej czasu pracy.

Co jeśli niepełnospranwy chce pracować 8 godzin?

Z pewnością zdarzają się sytuacje, w których osoba niepełnosprawna będzie zdolna i chętna do tego, aby wykonywać swoją pracę przez pełne 8 godzin. Oczywiście ma ona taką możliwość. Aby z niej skorzystać musi ona udać się do lekarza celem przeprowadzenia badań, w efekcie których lekarz będzie mógł wyrazić zgodnę na pracę w normalnym wymiarze godzinowym.