Przejdź do treści

Założenie księgi wieczystej

Kary cielesne a prawo rodzinne

Czasem księga wieczysta bywa dla nas przydatnym rozwiązaniem. To rejestr publiczny, w którym gromadzone są informacje na temat stanu prawnego nieruchomości. Dzięki niemu można określić przysługujące do nich prawa poszczególnych podmiotów. Jak widać potrafią one okazać się czymś niezwykle użytecznym, dlatego w niektórych sytuacjach warto pamiętać o możliwości odwołania się do tej typowej dla systemów prawa kontynentalnego instytucji – głupotą byłoby zignorowanie jej zastosowań.

Potrzebujemy dwóch dokumentów, aby móc założyć księgę. Pierwszy to formularz księgi wieczystej, a kolejny to zaświadczenie o położeniu i powierzchni nieruchomości (może to być na przykład mieszkanie, w przypadku którego potrzeba nam postanowienia sądu o zniesieniu jego ewentualnej współwłasności). Jeżeli całość odbywać ma się w oparciu o akt notarialny, to wniosek do sądu składa wynajęty przez nas notariusz.

Należy odpowiednio wypełnić poszczególne załączniki, aby precyzyjnie wykazać to, co ma wchodzić w skład ujętych w księdze wieczystej nieruchomości. Dlatego potrzeba nam ustalenia sądu rejonowego właściwego do nieruchomości i umieszczenia jego działu ksiąg wieczystych w odpowiednich rubrykach. Błąd przy zakreślaniu, jeżeli reszta rubryk wskazuje na dany typ, nie będzie niczym poważnym, choć oczywiście lepiej ich unikać. Dostępne do wskazania będą różne typy nieruchomości – przykładowo nieruchomości lokalne.

Konieczne będzie także wpisanie właścicieli, za co musimy odrębnie zapłacić. Wskazujemy ich tytuł prawny czy też odpowiednie umowy o na przykład współwłasności – pominięcie takich osób może okazać się groźnym błędem, który pociągnie za sobą niechciane konsekwencje. To co prawda dosyć jasny punkt, bo nie byłoby rozsądnym pomysłem ignorować innych posiadaczy, ale nie należy o tym zapominać.

Nie można także zapominać o innych załącznikach i wpisach, które mogą okazać się ważne. Na przykładzie mieszkania może to być zaświadczenie od spółdzielni mieszkaniowej czy umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu, a także informacje o hipotece, prawie użytkowania czy innym ograniczonym prawie rzeczowym. Jak widać zakładanie księgi wieczystej wymagać będzie od nas zgromadzenia sporej liczby dokumentów, aby w pełni wyklarować sytuację i móc spokojnie zająć się rejestrem.

Wpłaty możemy dokonać na trzy sposoby. Za pomocą znaków sądowych, które kupujemy w kasach sądów, za pomocą przelewu oraz poprzez wpłatę w kasie banku. Najlepsza będzie ta pierwsza metoda, bo pozwala uniknąć kłopotów wynikających z braku szybkiego rozliczenia, co mogłoby skutkować zwróceniem nam wniosku.

Zapłata za założenie księgi wieczystej to sześćdziesiąt złotych, może się zmieniać jednak zależnie od liczby właścicieli. Jeszcze osobno nalicza się opłaty za resztę dokumentów (na przykład wpis za hipotekę to dwieście złotych). Ostatecznie po tych formalnościach możemy cieszyć się posiadaniem dostępu do księgi wieczystej, co zapewne będzie nam potrzebne, skoro się na nią zdecydowaliśmy.