Przejdź do treści

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Niepewne prawo poboru i skutki optymalizacji podatkowej

Prawo pracy a także ubezpieczeń społecznych, nie jest łatwe do zrozumienia, nawet dla osób kształcących się w tym kierunku. Abyśmy mogli w pełni pojąć zasady prawne, potrzebne będą nam odpowiednie podręczniki. Jednym z nich, jest właśnie ta praca. Autorką książki pod tytułem „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”, jest Karolina Gonet, która pracuje jako sędzia, w rejonowym sądzie, w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń społecznych. Jej specjalizacja, także jest zgodna z tytułem książki.

Jest więc najodpowiedniejszą osobą, do napisania tego typu pracy. Zwłaszcza, jeśli czytelnik oczekuje wiedzy praktycznej, którą z łatwością będzie mógł użyć w życiu. Książka ta, pozwoli na praktyczne opanowanie przepisów, które zawiera Kodeks pracy, bez potrzeby uczenia się ich na pamięć. A, najważniejsze przecież to zrozumieć sens przepisów, tak by móc z nich korzystać. Zawarte w niej specjalne Plansze Becka, omawiają przepisy, w sposób pozwalający czytelnikowi bezpośrednie ich połączenie z życiowymi sytuacjami. Dodatkowo, będziesz poruszał się swobodnie po omawianych gałęziach prawa. Dzięki ćwiczeniom przy ich pomocy, wiedza oraz umiejętność zastosowania jej w praktyce, sama zakorzeni się w naszym umyśle.

Po jej wnikliwej lekturze, łączenie elementów prawa pracy z ubezpieczeniami społecznymi nie będzie stanowiło problemu. Książka Karoliny Gonet, jest wyjątkowa, właśnie ze względu na te ciekawe Plansze Becka. Kierowana jest ona, nie tylko do osób, którym prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, potrzebne jest tylko w pracy zawodowej czy na studiach. Choćby podstawy, tego prawa powinny być znane każdemu zwykłemu obywatelowi. Aby w razie ewentualnej potrzeby, nie został poszkodowany ze względu na nieznajomość przepisów prawnych. Czy jako pracownik, jesteś pewien, że otrzymujesz wszystkie z należnych ci praw?

Jeśli nie, rozwiej swoje wątpliwości sięgając właśnie po „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” Karoliny Gonet. Po wnikliwym zapoznaniu, się z całością książki, bądź poszczególnymi jej rozdziałami, sprawdź co zapamiętałeś odpowiadając na pytania testowe, które opisują sytuacje z życia wzięte. Dzięki takiej powtórce, utrwalisz zdobytą wiedzę, oraz będziesz mógł uzupełnić ewentualne braki, właśnie z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Wszyscy studenci, powinni natomiast, szczególnie zapoznać się z pytaniami testowymi, gdyż nawet te same mogą pojawić się na waszym egzaminie.

Exit mobile version