Przejdź do treści

Polskie postępowanie prawne

Prawo wyznaniowe

Jeżeli szukasz Książki omawiającej polskie postępowanie karne, to trafiłeś w dziesiątkę. Podręcznik „Polskie Postępowanie Karne”, został stworzony dzięki dwóm panom – Tomaszowi Grzegorczykowi oraz Januszowi Tylmanowi. Jest to już ósma edycja, która została opracowana na podstawie Kodeksu postępowania karnego z dnia 6 Czerwca 1997 roku. Tomasz Grzegorczyk, jest najodpowiedniejszą osobą do stworzenia takiego podręcznika. Świadczą o tym nie tylko zdobyte tytuły ale także ogromne doświadczenie.

Obecnie, zajmuje stanowisko kierownicze w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego, oraz jest sędzią Sądu Najwyższego. Wpół autor dzieła – Janusz Tylman, przyczynił się natomiast do powstania wielu dzieł, z tej tematyki. Podręcznik ten jest bardzo znany, i co za tym idzie szanowany i ceniony. Dzięki lekturze tej książki, polskie postępowanie karne, nie będzie dla nas już ‘czarną magią’. Nie tylko będziemy znali zawartość wszystkich aktów prawnych, ale także z łatwością będziemy potrafili, wykorzystać je w praktyczny sposób. Dla kogo przede wszystkim jest kierowany ten podręcznik?

Oczywiście dla studentów prawa, a także dla aplikantów sądowych oraz adwokackich czy prokuratorskich. „Polskie Postępowanie Karne”, będzie także ciekawą lektura dla osób, interesujących się owym postępowaniem. Z tymi siedemnastoma rozdziałami, powinien zapoznać się każdy mający jakikolwiek z prawem karnym. Ważne informacje są zaznaczone, tak by czytelnik mógł szczególnie na nie zwrócić uwagę. Dodatkową pomocą do nauki dla studentów są numery boczne oraz piktogramy, dzięki którym z łatwością będzie można wrócić do przeczytanego materiału, w celu szybkiej powtórki. Studenci, nie tyle co przygotowujący się go egzaminów a piszący prace dyplomową, powinni jak najbardziej posiłkować się wiedzą, zawartą właśnie w tej wspólnej pracy Prof. dr hab. Tomasza Grzegorczyka oraz Janusza Tylmana.

Książka ta jest cenna, także ze względu na swoją aktualność, gdyż zawiera zmiany do dnia 1 lipca 2011 roku. Co można powiedzieć na temat ceny? Jest ona bardzo atrakcyjna ze względu na ogrom zawartej wiedzy w książce. Wiedzy bardzo wartościowej, która może okazać się przydatna nie tylko na uczelni czy w pracy zawodowej, ale także w najróżniejszych sytuacjach życiowych. Jeżeli jeszcze nie nabyłeś książki pod tytułem „Polskie Postępowanie Karne” to nie masz na co czekać. Z całą pewnością będziesz bardzo zadowolony z jej lektury.

Exit mobile version