Przejdź do treści

Jaką treść powinna mieć umowa spółki cywilnej?

Koszt wykonania aktu notarialnego – co warto wiedzieć

Jeżeli zastanawiasz się nad rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej w większej grupie osób (na przykład z przyjaciółmi lub członkami rodziny) albo jeżeli prowadzisz już swój własny biznes i chcesz połączyć siły z innymi osobami z pewnością zastanawiasz się jaką spółkę wybrać. W naszym kraju zdecydowana większość osób decyduje się na założenie spółki cywilnej.

Taki wybór dokonywany jest przede wszystkim ze względu na znacznie mniejsze formalności, których należy dotrzymać w przypadku zakładania spółki cywilnej w porównaniu do innych spółek istniejących w polskim systemie prawnym, czyli spółek prawa handlowego. Pomimo tego, że założenie spółki cywilnej jest znacznie prostsze od innych spółek, to powinieneś mieć przynajmniej podstawowe informacje na temat minimalnej treści umowy spółki cywilnej.

Taka wiedza przyda Ci się nawet jeżeli będziesz chciał skorzystać z gotowego wzoru umowy spółki cywilnej znalezionego w internecie – każdy wzór warto przecież zweryfikować przed podpisaniem umowy. Jeżeli będziesz chciał dokonać weryfikacji takiego wzoru, to musisz wiedzieć, że umowa spółki cywilnej musi składać się z co najmniej 3 elementów:
1) określenia stron umowy
2) określenia celu gospodarczego
3) określenia działań podejmowanych dla zrealizowania celu gospodarczego

Jeżeli informacje przedstawione poniżej nie będą dla Ciebie wystarczające, więcej wiedzy w tym zakresie możesz zdobyć na blogu spolkacywilna.info.

Strony umowy spółki cywilnej

Strony umowy spółki cywilnej, to po prostu przyszli wspólnicy tej spółki. Najważniejsza informacja jest następująca: spółka cywilna musi przez cały okres funkcjonowania składać się z co najmniej dwóch wspólników. Liczba tych wspólników jest teoretycznie nieograniczona – może być ich nawet 100 – ale powinieneś pamiętać, że forma spółki cywilnej jest przeznaczona do współdziałania małej ilości osób. Jeżeli liczba wspólników spółki cywilnej ma przekraczać 5 osób, to powinieneś zastanowić się nad wyborem innej formy organizacyjnej – na przykład spółki jawnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cel gospodarczy

Spółka cywilna jest zakładana zawsze w jakimś celu, w związku z czym cel ten powinien zostać określony w umowie. Celem może być na przykład prowadzenie restauracji, czy prowadzenie warsztatu samochodowego. Jeżeli chcesz ująć cel spółki cywilnej w bardziej ogólny sposób wystarczające będzie określenie w umowie, że spółka cywilna jest zakładana w celu osiągnięcia zysku.

Określenie działań podejmowanych dla zrealizowania celu gospodarczego

Cel gospodarczy spółki cywilnej, o którym mogłeś przeczytać powyżej nie zrealizuje się samodzielnie. Aby mógł się on ziścić konieczne jest podjęcie przez wspólników pewnych działań. I to właśnie te działania powinny zostać sprecyzowane w umowie spółki cywilnej. Jeżeli cel gospodarczy spółki cywilnej został określony w sposób bardzo ogólny – na przykład jako osiąganie zysku, to działania podejmowane dla jego zrealizowania także mogą cechować się pewną ogólnością – na przykład założenie i prowadzenie warsztatu samochodowego. Pamiętaj, że im bardziej precyzyjne określisz cel gospodarczy spółki cywilnej, tym bardziej precyzyjnie powinieneś określić działania podejmowane dla jego realizacji przez wspólników spółki cywilnej.