Przejdź do treści

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – proces rejestracji spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – proces rejestracji spółki

Osoba rozpoczynająca swój własny biznes jest często zainteresowana spółką z ograniczoną  odpowiedzialnością. W dłuższej perspektywie taka decyzja niesie za sobą same zalety. Dodatkowym czynnikiem jest fakt, że osoba zakładająca spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tak naprawdę nie poręcza za długi firmy – majątek osobisty jest w zasadzie nietykalny. Założenie tej spółki wydaje się więc być czymś oczywistym, dla kogoś kto rozpoczyna wielki i ryzykowny biznes – z wiadomych celów boi się o własny majątek. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego jak długo trzeba czekać na powstanie przedsiębiorstwa w takiej formie oraz jakie koszty rejestracyjne musi ponieść przyszły przedsiębiorca. W dzisiejszym artykule postaramy się krok po kroku wytłumaczyć kwestię zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zacznijmy może od tego, że czas zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trwa zazwyczaj od 6 do 10 tygodni – jest to więc troszkę długo. Dodatkowo powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe wówczas, gdy została zawarta umowa spółki w formie aktu notarialnego. Jeżeli wspólnicy nie są obywatelami Polski, a spółkę z o.o. chcą założyć w Polsce, to muszą zawrzeć umowę spółki w formie aktu notarialnego przy uczestnictwie tłumacza przysięgłego.

Kolejnym krokiem jest wniesienie kapitału zakładowego spółki, który powinien być nie mniejszy niż 5.000 zł zaznaczając, że wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł.

Następnie istnieje potrzeba powołania zarządu oraz dokonania wpisu do rejestru. Od chwili spisania umowy spółki w formie aktu notarialnego wspólnicy mają jedynie 6 miesięcy czasu na zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jaki dokumenty trzeba w tym wypadku złożyć? Z pewnością niezbędny okaże się być wniosek rejestrowy – zgodny z urzędowym wzorem – oraz wniesienie opłaty sądowej wynoszącej 1.500 zł. Kolejnym krokiem będzie dostarczenie wcześniej spisanej umowy oraz wymienienie listy wspólników zakładanej spółki. Nie powinniśmy także zapomnieć o podaniu imienia i nazwiska lub nazwę firmy oraz siedzibę każdego wspólnika – w formie adresu. Powinniśmy także złożyć odpowiednie oświadczenie wszystkich członków zarządu, którzy definiują wkład na pokrycie kapitału zakładowego – wkład musi zostać wniesiony w całości. Jeżeli zakładana spółka ma od początku swej działalności rozliczać VAT, to zarząd spółki zobowiązany jest poinformować o tym urząd skarbowy – składają tam odrębny wniosek o bycie płatnikiem VAT. Nie zapominajmy także o pracownikach, gdyż zdarza się, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudniają pracowników już od początku funkcjonowania spółki. W takim wypadku spółka musi zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest ponadto zobowiązana do założenia prywatnego konta firmowego w banku.