Przejdź do treści

Jak ubiegać się o wniosek o paszport dla niepełnoletniego dziecka i jak długo jest on ważny?

Kary cielesne a prawo rodzinne

Od lipca 2009 polskie paszporty są dokumentem, który zawiera dane biometryczne- wizerunek twarzy oraz odcisk palca. Paszporty osób, które były wyrabiane przed tym czasem zachowują swoją ważność, co w przypadku dorosłych oznacza ważność przez 10 lat. Do nowych paszportów, nie można wpisać dzieci w związku, z tym każdy rodzic, który chce podróżować z dzieckiem i przekroczyć granice kraju, musi złożyć wniosek, o osoby paszport dla dziecka, bez względu na jego wiek.

Ile jest ważny paszport dla dziecka?

Paszporty dla dzieci mają zdecydowanie krótszy termin ważności, niż paszporty osób dorosłych:

Dzieci w wieku 5-13 lat otrzymują paszport biometryczny, którego ważność wynosi 5 lat

Dzieci w wieku od 1-5 lat otrzymują paszport tymczasowy

Dzieciom poniżej 5 roku, może być wydany paszport biometryczny, ale z terminem ważności, który wynosi jeden rok. Rodzice wyrabiając paszport dzieciom do 5 roku życia nie muszą swoich pociech zabierać ze sobą, chyba, że zdecydują się na paszport biometryczny. Natomiast obecność dzieci powyżej 5 roku życia jest obowiązkowa.

Zazwyczaj na otrzymanie paszportu oczekuje się około miesiąca.

Procedura uzyskania paszportu dla dziecka

Rodzice, czy opiekunowie prawni dziecka, którzy ubiegają się w imieniu dziecka, o paszport muszą dostarczyć następujące dokumenty:

  • Wypełniony wniosek paszportowy. Gdy wiek dziecka nie przekracza 13 lat, dzieci nie składają podpisu w ramce pod zdjęciem, starsze dzieci składają podpis samodzielnie. Istotne jest to, że obecni muszą być oboje rodziców, którzy muszą wyrazić zgodę na to by dziecku został wydany paszport.
  • Rodzice muszą złożyć podpisy w obecności urzędników przekładając dowód tożsamości lub przedłożyć: oświadczenie potwierdzone przez notariusza (dotyczy osób przebywających w kraju), oświadczenie potwierdzone przez Konsula Polski lub decyzje sądu opiekuńczego.
  • Wymagany jest również akt urodzenia
  • Zdjęcie- w przypadku paszportów biometrycznych, jest to zdjęcie, gdzie twarz skierowana jest na wprost, z otwartymi oczyma i ustami bez grymasu. Ważne jest to aby twarz była widoczna, od czubka głowy, aż do brody i musi zajmować około 80% całej powierzchni. Taki rodzaj zdjęcia jest przystosowany do tego, aby zapisać go w mikroprocesorze.

Dziecko musi bezwzględnie posiadać własny dokument tożsamości, nawet gdy podróżuje z rodzicami, po krajach Unii Europejskiej.

Rodzice występując z wnioskiem o paszport muszą okazać swoje dowody osobiste, stary paszport, jeśli taki był, legitymacje dziecka, o ile jest w wieku szkolnym oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty, która w przypadku dzieci jest obniżona.

Paszporty wydaje wojewoda, który jest właściwy miejscowo, ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, lub konsul Rzeczpospolitej Polski. Natomiast paszport tymczasowy wydawany jest na jeden rok w przypadku dzieci do 5 roku życia lub w sytuacjach losowych takich jak:

  • Umożliwienie powrotu do kraju, w sytuacji utraty paszportu
  • Pilny wyjazd z a granice z powodów losowych np. śmierci członka rodziny lub zawodowych

Ten rodzaj paszportu nie jest paszportem biometrycznym.