Przejdź do treści

Jak bronić się przed stalkingiem?

Stalking to słowo pochodzące z języka angielskiego, które dosłownie oznacza „podchody”, „skradanie”, „czatowanie”. Na trwającej od prawie 30 lat fali obsesji fanów na punkcie swoich idoli, stalking stał się coraz powszechniejszym zjawiskiem, które obecnie definiuje się jako uporczywe nękanie i prześladowanie osoby, które może zagrażać jej bezpieczeństwu.

Najpowszechniejszymi formami stalkingu są: ciągłe wysyłanie maili i smsów, wydzwanianie, pogróżki, śledzenie, obserwowanie, wystawanie pod domem, składanie wizyt, a nawet obdarowywanie prezentami. Takie prześladowanie może mieć formę zarówno przemocy psychicznej, jak i fizycznej.

Stalking w polskim prawie

Na mocy przepisów ustanowionych 4 lata temu, stalking został uznany za przestępstwo przeciwko wolnościom człowieka. Według art. 190a kodeksu karnego osobie, która dopuści się dokuczania, nękania, wzbudzenia poczucia zagrożenia i naruszenia prywatności, grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Ten sam wyrok spotka osoby wykorzystujące dane osobowe bądź wizerunek swojej ofiary w celu wyrządzenia jej krzywdy osobistej lub majątkowej.

Inaczej sytuacja przedstawia się, jeśli stalker swymi działaniami doprowadzi swą ofiarę do próby samobójczej. Wówczas grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Poza tymi przepisami, osoba dotknięta zjawiskiem stalkingu może powołać się na art. 24 kodeksu cywilnego o zaprzestaniu zagrażania cudzym działaniem dobra osobistego. Również Konstytucja RP wskazuje na prawo do wolności, które podlega ochronie prawnej i musi być przez wszystkich respektowane.

Z badań przeprowadzonych na grupie ponad 10.000 respondentów wynika, że co dziesiąty Polak przyznał, iż w swoim życiu był ofiarą stalkingu. W przeliczeniu na osoby daje nam to ogromną liczbę prawie 4 mln prześladowanych osób! Z roku na rok liczba ta wzrasta, o czym świadczy wprowadzanie w coraz większej liczbie krajów przepisów regulujących to zjawisko.

Co należy zrobić w przypadku prześladowania?

Zanim zdecydujemy się na zawiadomienie policji o popełnieniu takiego działania, musimy mieć pewność czy jest ono kwalifikowane jako stalking. Jeżeli treści smsów lub maili nie wykażą żadnych gróźb pod naszym adresem, musimy liczyć się z tym, że w tej sprawie możemy być stroną przegraną. W przypadku zebrania konkretnych dowodów wykazujących działanie stalkera (np. nagrań rozmów czy zeznań świadków), musimy to natychmiast zgłosić. Już samo złożenie sprawy do sądu i poinformowanie o tym swojego oprawcy może go wystraszyć, w efekcie czego zaniecha on dalszego prześladowania.

Stalkerzy są przebiegli i uparci w swoich zachowaniach, dlatego warto temu zapobiegać. W tym celu należy jak najszybciej zmienić numer telefonu i adres mailowy oraz usunąć wszystkie informacje i zdjęcia z portali społecznościowych, na których posiadamy konto. Wobec stalkera należy zachowywać się stanowczo i asertywnie. Złym pomysłem jest zmiana miejsca zamieszkania. Wówczas dajemy pretekst stalkerowi do jeszcze silniejszego prześladowania. Starajmy się normalnie funkcjonować w takiej sytuacji oraz otaczać się gronem przyjaciół i bliskich.

Dobrym pomysłem jest również kontakt z psychologiem lub terapeutą. Najlepiej jeśli jest to osoba, która w swej karierze miała już do czynienia z tego typu problemami. Powstają również grupy wsparcia dla ofiar stalkingu. Jeśli nie potrafimy sobie poradzić z tym problemem, warto udać się chociaż na jedno takie spotkanie.