Uprawnienia budowlane w Polsce – system prawa budowlanego

Co zrobić aby dostać zgodę na ustalenie warunków zabudowy działki?

Polski system prawa jest dość szeroko sklasyfikowany pod względem różnorodności, jednak my skupimy się na uprawnieniach budowlanych będących podstawą systemu budowlanego w Polsce.

W gruncie rzeczy uprawnienia budowlane w Polsce dają możliwość formalnego potwierdzenia kwalifikacji w danej dziedzinie czynności związanych z szeroko rozumianym budownictwem. Większość tego rodzaju przepisów jest w gruncie rzeczy skonstruowanych w postaci uprawnień budowlanych, który reguluje zachowanie pomiędzy podmiotami i chodzi w zakres całego procesu budowy.

Warto pamiętać, że stosowanie się do uprawnień budowlanych jest szeroko podkreślany w dziedzinie budownictwa polskiego. Kto jednak jest w stanie nadać uprawnienia budowlane w Polsce? Tą sprawą zajmuje się Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowa Izba Architektów.

Obie instytucje działają tak naprawdę na podstawie prawa budowlanego oraz rozporządzeń, którymi określają potencjalne kwalifikacje kandydatów. Warto podkreślić, że zdobycie uprawnienia budowlanego był jedynym wymogiem jeśli chodzi o pełnienie funkcji technicznych w budownictwie – obecnie jest to jeden wielu wymogów.

Uprawnienia budowlane, które pozwalają kontrolować roboty budowlane oraz sporządzać odpowiednie projekty są tak naprawdę zawarte w prawie budowlanym do której w Polsce trzeba się stosować. Tego rodzaju uprawnienia może zdobyć jedynie osoba posiadająca wykształcenie w danej dziedzinie lub osoba posiadająca wykształcenie wyższe.

Wszystko regulowane jest przez dokładne przepisy, które w rozumieniu niektórych zasad stanowią prawo wykonawcze. Warto także pamiętać, że Polska jest zobowiązana akceptować uprawnienia budowlane wydane przez inne kraje Unii Europejskiej – jest to jednak tylko wąska liczba uprawnień – oraz niektóre kraje nie należące do Wspólnoty Europejskiej.