Rozwód w kościele katolickim to zjawisko coraz częstsze. Chociaż według prawa kanoniczego nie jest to rozwód, lecz stwierdzenie nieważności związku, to jednak konsekwencje takiego orzeczenia są podobne. Dlatego wielu osobom zależy na pozytywnym rozpatrzeniu takiej sprawy. Co trzeba zrobić, by tak się stało?

Rozwód kościelny nie tak szybki

Przede wszystkim należy uzbroić się w cierpliwość. Proces unieważnienia małżeństwa może w niektórych przypadkach trwać nawet kilka lat i często nie jest to odstępstwo od reguły. Koszt takiego postępowania również bywa wysoki – konieczne jest znalezienie kościelnego adwokata, który zna się dobrze na prawie kanonicznym. Nie zawsze bowiem dana sprawa jest prosta, a każdą wątpliwość może podchwycić tak zwany obrońca węzła, którego zadaniem jest wykazać, że małżeństwo jest jednak ważne.

Przyczyny rozwodu kościelnego

Warto więc zastanowić się, czy rzeczywiście są powody, by decydować się na unieważnienie małżeństwa. Niezaprzeczalnymi przyczynami, dla których można uznać dany związek za nieważny, są zwykle przyczyny formalne, na przykład zbyt młody wiek osób w chwili zawierania małżeństwa. Za mocną podstawę uznaje się również oszukiwanie małżonka przed ślubem – nieprzyznawanie się do choroby psychicznej, bezpłodności lub nałogów. Obecnie za przyczynę nieważności można podać również niegotowość emocjonalną do zawarcia małżeństwa. To rodzi jednak pole do nadużyć, dlatego jeśli ma to być główny powód, dobrze jest mieć świadectwa osób, które to potwierdzą.

Dowody w rozwodzie kościelnym

Relacje świadków uznaje się zwykle za ważny materiał dowodowy. Strony muszą jednak samodzielnie znaleźć osoby, które zgodzą się zeznawać. Oprócz tego warto także zbierać inne dowody, takie jak listy, maile, nagrania. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że powodem uznania małżeństwa za nieważne może być nie tylko zachowanie małżonka przed ślubem, ale także już po zawarciu związku. Jeśli na przykład małżonek przed ślubem i po nim był w związku z inną kobietą, to jest to dobra podstawa do unieważnienia małżeństwa.

Nie zawsze unieważnienie małżeństwa sprawia, że możliwe jest nowe zawarcie małżeńskiego związku. Tak jest w przypadku przyczyny, która jest nazywana przeszkodą przyzwoitości publicznej. Konkretnie chodzi o przypadek, gdy jedno z małżonków żyje w konkubinacie na przykład z siostrą/bratem współmałżonka. Jeśli po uzyskaniu unieważnienia małżeństwa były małżonek będzie chciał wziąć ślub kościelny z konkubiną/konkubentem, to będzie musiał uzyskać dyspensę. Uznawane jest to bowiem za związek z osobą z rodziny.

Adwokat biegły w prawie kanonicznym

Rozwód kościelny można uzyskać tylko na drodze procesu. Konieczne jest napisanie skargi powodowej. Dobrze jest jednak zapytać o zdanie adwokata kościelnego. Doświadczony specjalista nie tylko pomoże w prawidłowym sformułowaniu dokumentu. Potrafi on doradzić w takich sprawach, jak np. zgromadzenie materiałów dowodowych. Jeśli przygotowujemy dokument pod okiem takiego specjalisty, on również się na nim podpisuje.

Przy układaniu listy świadków (są oni zazwyczaj niezbędni, by uzyskać unieważnienie małżeństwa) należy pamiętać o tym, by wpisywać osoby, które na pewno znają daną sprawę. Istnieje bowiem możliwość, że sąd nakaże zmniejszyć liczbę świadków. Osoby te muszą również być w miarę dyspozycyjne – ich terminowe stawienie się na przesłuchaniu to klucz do tego, by proces skończył się jak najszybciej. Również pozostały materiał dowodowy powinien być zebrany jak najstaranniej – to pozwoli na uniknięcie odrzucenia go ze względów formalnych. Warto pamiętać, że wszelkie nieprawidłowości nie tylko wydłużają czas procesu, ale także narażają na wysokie koszty.

Artykuł został zredagowany przy współpracy z portalem Rozwód z klasą.pl – rady prawne, artykuły i zalecania dotyczące rozwodów.

Przeczytaj też:

Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.