Rozliczenie pełnoletniej córki

Moja córka otrzymuje rentę zagraniczną, którą zawsze dopisywałam do swojego dochodu. W sierpniu 2000 r. córka ukończyła 18 lat. Jest więc już teraz osobą pełnoletnią. Jak więc potraktować jej dochód za ubiegły rok – doliczać do swoich dochodów czy już nie?

Zgodnie z wyjaśnieniami do PIT-ów za 2000 rok, w takiej sytuacji należy oddzielić dochód dziecka niepełnoletniego od dziecka pełnoletniego.

Tak więc dochody osiągane do dnia osiągnięcia pełnoletności (w tym przypadku styczeń-lipiec 2000 r.) matka (ewentualnie oboje rodzice) dolicza do swoich dochodów. Natomiast dochody dziecka po osiągnięciu pełnoletności (w tym przypadku za okres sierpień-grudzień 2000 r.) córka winna rozliczyć sama. To znaczy, że jeśli nie przekraczają one kwoty wolnej od podatku, nie ma obowiązku składania PIT-u (można to jednak zrobić, by np. odzyskać zaliczki na podatek uprzednio potrącone przez płatnika). Natomiast jeśli po zsumowaniu za ten okres dochody takie przekraczają kwotę wolna od podatku, córka powinna złożyć swój własny PIT-36 lub PIT-37, dokładnie w takim samym trybie, jak wszyscy inni podatnicy.