Przejdź do treści

Jak zabezpieczyć prawa do domeny internetowej?

Jak zabezpieczyć prawa do domeny internetowej?

Aktualnie praktycznie każde przedsiębiorstwo posiada swoją stronę internetową. Firmowa domena pomaga w budowaniu świadomości marki, a także jest ważnym elementem w zarządzaniu wizerunkiem firmy w świecie on-line. Warto więc zadbać o jej ochronę od strony prawnej. Najskuteczniejszym sposobem jest zastrzeżenie jej adresu w Urzędzie Patentowym jako znak towarowy. Trzeba jednak pamiętać o kilku kluczowych rzeczach.

Domena internetowa i znak towarowy

Domeny internetowe i znaki towarowe mają wiele wspólnego. Wykorzystywane są przez przedsiębiorców komercyjnie i opierają się na charakterystycznej nazwie, która ma ich wyróżnić na rynku. Z tego też powodu są często źródłem sporów.

Można powiedzieć, że im bardziej oryginalna marka tym prawo w silniejszym stopniu ją chroni. Działa to też w drugą stronę. Nazwy opisowe czy takie które wprost wskazują co oferujesz są nie do zastrzeżenia. Urząd Patentowy odmówi ich rejestracji. Prowadzi to do takiego wniosku, że takie oznaczenia w ogóle nie są w świetle prawa znakami towarowymi. Pomimo tego cieszą się aktualnie ogromną popularnością. Szczególnie w świecie ecommerce.

Zobacz również:

Co to jest domena internetowa?

Domena internetowa jest to unikatowy adres pod którym możemy znaleźć stronę firmową witrynę. Przykładem może być example.com, gdzie “example” jest nazwą domeny.

Właścicielem domeny internetowej może być osoba fizyczna lub firma, która wykupiła daną domenę od rejestratora. Rejestrator domen to podmiot, który udostępnia usługi rejestracji i utrzymywania domen internetowych.

Prawa do domeny mogą być ograniczone przez prawo własności intelektualnej, np. prawo do chronionego znaku towarowego. Co ważne, w świetle aktualnych przepisów nie można być właścicielem adresu domeny a tylko jego abonentem. Innymi słowy można mieć jedynie prawa do korzystania z domeny. Nigdy nie będzie ona jednak należała do nas.

Tych praw do korzystania z domeny możemy upatrywać w przepisach chroniących markę firmy za darmo lub w formie płatnej (w Urzędzie Patentowym).

Jak zastrzec domenę internetową u rejestratora domen?

Rejestratorzy domen są odpowiedzialni za przyjmowanie wniosków i są odpowiedzialni za zarządzanie domenami. Po wypełnieniu wniosku i opłaceniu opłaty rejestracyjnej staniesz się jej abonentem. Będziesz nim tak długo jak długo regularnie będziesz uiszczał opłaty za kolejne okresy.

Przy wyborze domeny działa zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Jesteś w stanie zarejestrować każdą domenę o ile jest ona wolna. Nawet taką, której formalnie nie będziesz mógł używać bo naruszy to prawo. Chodzi w szczególności o adresy domen, które mają w sobie zarejestrowany znak towarowy.

Co to jest znak towarowy?

Znak towarowy to każde oznaczenie, np. symbol lub słowo używane przez firmę do wyróżniania swoich produktów lub usług z grona produktów lub usług innych firm. Dzięki temu dana oferta pochodzi od określonej firmy. W tej formie można zastrzec:

  • słowo;

  • logo;

  • grafikę;

  • dźwięk;

  • kolor.

Aby korzystać z najsilniejszej ochrony jaką przewiduje prawo, markę należy zastrzec w odpowiednim urzędzie patentowym. Procedura trwa zwykle około 6 miesięcy i wcale nie musi zakończyć się przyznaniem rejestracji. Ekspert z wielu powodów może wydać decyzję odmowną. Najczęściej wynika to z tego, że ktoś próbuje zastrzec nazwę wprost opisową. Czyli taką, która informuje o rodzaju usługi np. „super mechanik Bydgoszcz”.

Jak zabezpieczyć domenę firmową?

Zabezpieczenie domeny internetowej przez rejestrację znaku towarowego jest skutecznym sposobem uzyskanie monopolu na jej używanie. Taką ochronę możesz uzyskać na pełen adres razem z elementami „www” czy „.pl”.

Rejestracja znaku wymaga złożenia wniosku do odpowiedniego Urzędu Patentowego i uiszczenia z tego tytułu opłat. Wszelkimi formalnościami może zająć dla Ciebie rzecznik patentowy. Jest on specjalistą od prawnej ochrony marki. Ta pomoc może się okazać o tyle cenna, że sam możesz nieświadomie łamać prawa innych firm. Tak się stanie jeżeli wybrana przez Ciebie nazwa będzie wprowadzać w błąd klientów względem podobnych znaków już zastrzeżonych.

Aby tego uniknąć warto przed zgłoszeniem przeprowadzić analizę prawną marki. Nie wystarczy zweryfikować czy nie występują znaki identyczne. Kolizją są również takie, które różnią się grafiką, mają dodatkowe słowo, czy kilka innych literek.

chcesz zastrzec

Co daje rejestracja domeny w Urzędzie Patentowym​?

Korzyści z rejestracji znaku towarowego obejmują zapobieganie niezgodnemu z prawem używaniu domeny internetowej przez inne firmy oraz pomoc w walce z oszustwami internetowymi. Chodzi o procedery takie jak np. cybersquatting, typosquatting, soundsquatting.

Urząd Patentowy wydaje świadectwo rejestracji, które potwierdza własność znaku towarowego. Pozwala to egzekwować prawo w stosunku do naruszycieli. Przykładowo często wystarczy jedno pismo ostrzegawcze ze skanem świadectwa aby konkurent dostosował się do naszych żądań.

Taka formalna ochrona odstrasza wiele osób. Działa więc prewencyjnie bo eliminuje spory o prawa do marek czy związanych z nimi domen.

Co jeżeli to konkurent zastrzeże moją domenę?

Użycie domeny internetowej jako znaku towarowego przez konkurencję może być niezgodne z prawem. Zależy to od wielu czynników, w tym od tego, czy domena jest zarejestrowana jako znak towarowy oraz w jakich klasach towarowych to zrobiono.

Jeśli dana nazwa jest zastrzeżona, wówczas wykorzystywanie domeny z identycznym albo podobnym słowem przez konkurencję naruszy prawo. Zgodnie z ustawą o prawie własności przemysłowej, właściciel znaku towarowego ma monopol na wykorzystanie tego znaku w odniesieniu do wskazanych w zgłoszeniu produktów lub usług.

Czasami jednak zdarza się, że nasz przeciwnik sam zgłosi do rejestracji na siebie naszą markę. To szalenie niebezpieczna sytuacja. Zyska dzięki temu narzędzie prawne z wykorzystaniem którego szybko i bez udziału sądu może nas zablokować w internecie. Unieważnienie takiego prawa odbywa się w procedurze spornej. Przed takimi trollami patentowymi najłatwiej bronić się samemu zgłaszając swoją markę czy też domenę do Urzędu Patentowego.

Spory domenowe a sąd polubowny przy PIIT

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych został stworzony w celu szybkiego i skutecznego rozwiązywania sporów dotyczących domen internetowych. Sąd ten jest częścią Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) i skupia wybitnych prawników oraz informatyków z całej Polski.

Głównym zadaniem Sądu Domenowego jest rozstrzyganie sporów dotyczących domen internetowych z końcówką .pl. Jego zaletą jest właściwie brak stacjonarnych posiedzeń, uproszczona procedura i szybkość. Wyrok może tam zapaść już w 2-3 miesiące od złożenia pozwu.

Kluczowa kwestia jest jednak taka, że sąd rozstrzyga jedynie czy poprzez rejestrację i używanie domeny doszło do naruszenia prawa. Nie można się domagać się np. odszkodowania. Takie roszczenia należy kierować przed sądem cywilnym

Ochrona domeny poprzez rejestrację znaku

Jeżeli posiadasz firmową domenę, to zastrzeż jej nazwę jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Zastrzeganie znaku towarowego jest ważne, ponieważ chroni on markę przed naruszeniami i zapewnia prawa własności. Znak towarowy jest silnym narzędziem marketingowym, które pomaga w rozpoznawalności marki i wyróżnia ją spośród konkurencji.

Rejestracja znaku towarowego chroni go przed wykorzystywaniem bez uprzedniej zgody właściciela. Oznacza to, że inni nie mogą używać takiego oznaczenia, ani tworzyć produktów, które mogłyby być mylone z marką.

Taki monopol prawny ograniczony jest jednak do tego co wskażesz w zgłoszeniu w oparciu o tzw. klasyfikację nicejską. W 45 klasach szereguje ona to wszystko na czym zarabiają przedsiębiorcy.

klasyfikacja