Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/zbysiontko/domains/blizejprawa.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-structuring-markup/includes/meta/wp-structuring-meta-article.php on line 67 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/zbysiontko/domains/blizejprawa.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-structuring-markup/includes/meta/wp-structuring-meta-article.php on line 67 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/zbysiontko/domains/blizejprawa.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-structuring-markup/includes/meta/wp-structuring-meta-article.php on line 67
Przejdź do treści

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie

Umowa dotycząca ubezpieczenia na życie jest dokumentem oficjalnym, w związku z tym również jej wypowiedzenie będzie trzeba potraktować oficjalnie. W celu rezygnacji z wybranego przez siebie ubezpieczenia, należałoby sporządzić stosowne pismo, które potem należy przedłożyć agentowi lub pośrednikowi ubezpieczeniowemu w wybranej placówce.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdej chwili, przy zachowaniu terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jeśli termin nie jest określony, wypowiedzenia umowy można dokonać ze skutkiem natychmiastowym.

Jak napisać pismo z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia na życie?

Musimy po prostu złożyć pismo z wypowiedzeniem, które – jeśli to konieczne – będzie zawierało adnotację o trzydziestodniowym okresie wypowiedzenia. Warto wspomnieć jeszcze, że przy krótszych umowach ubezpieczeniowych, na przykład zawieranych na okres jednego roku, możemy spotkać się z tak zwaną klauzulą prolongacyjną. W praktyce, obecność tej klauzuli oznacza w kontekście umowy, że przedłuża się ona automatycznie na kolejny okres, jeśli żadna strona – ubezpieczyciel lub osoba ubezpieczająca się, przed upływem określonego czasu nie złoży oświadczenia dotyczącego rozwiązania umowy.

Poszukaj podpowiedzi w Internecie

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do samego przebiegu zerwania umowy ubezpieczeniowej, zawsze można skorzystać z porady prawnej online czy poszukać odpowiedzi na różnych forach internetowych, mających związek z tematyką ubezpieczeniową, w szerszym lub węższym ujęciu.

Wybór optymalnego ubezpieczenia jest o tyle istotną sprawą, że nie jesteśmy nigdy w stanie przewidzieć zdarzeń, które mogą nas spotkać w kontekście użytkowania nieruchomości, bądź korzystania z innych dóbr, które wliczają się do naszego osobistego majątku. Lepiej zawsze troszczyć się o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich, by móc szybko reagować i nie martwić się o jutro.