Przejdź do treści

Spadek – co warto wiedzieć

Spadek – co warto wiedzieć


Śmierć jest bardzo traumatycznym przeżyciem dla wszystkich bliskich i znajomych zmarłego. Kiedy mija już pierwszy szok związany z tym wydarzeniem trzeba zająć się wszelkimi aspektami prawnymi, które wiążą się ze śmiercią konkretnego człowieka. Jednym z najważniejszych zagadnień jest rozporządzanie majątkiem zmarłego. Pojawia się pytanie, kto i w jaki sposób będzie dziedziczył.

Dziedziczenie zgodne z testamentem

Jeśli zmarły przed swoją śmiercią spisał testament, wówczas jego ostatnia wola jest brana w pierwszej kolejności pod uwagę. Dobra materialne mogą być przekazane bliskim, ale również znajomym czy np. instytucjom. W przypadku dziedziczenia zgodnego z testamentem o swoją część mogą upomnieć się najbliżsi członkowie rodziny, jeśli nie zostali ujęci w testamencie. Mogą tego dokonać próbując obalić testament lub zgłaszając się do spadkobiercy po przysługujący im zachowek.

Dziedziczenie ustawowe

Ten rodzaj dziedziczenia stosowany jest w sytuacji, gdy zmarły nie sporządził wcześniej testamentów. W takim wypadku dziedziczy najbliższa rodzina tzn. w pierwszej kolejności współmałżonek i dzieci, a w określonych przypadkach także wnuki, rodzice i rodzeństwo. Jeśli zmarły nie posiadał rodziny i nie udało się znaleźć spadkobiercy ustawowego, wówczas majątek przepada na rzecz Skarbu Państwa.

Odrzucenie spadku

Dziedziczenie większości ludzi kojarzy się pozytywnie. Mamy wrażenie, że coś dostaniemy. Zasadniczo jest to prawda, aczkolwiek nie zawsze musi nas satysfakcjonować otrzymany spadek. Bywa, że w masie spadkowej znajdują się nie tylko dobra materialne, ale również długi. W takim wypadku należy jak najszybciej zareagować. W pierwszej kolejności trzeba dowiedzieć się dokładnie co obejmuje masa spadkowa. Jeśli okaże się, że dziedziczenie jest niekorzystne, wówczas istnieje możliwość odrzucenia spadku. Opcja ta dotyczy zarówno spadku nabytego za pośrednictwem testamentu jak i zgodnie z dziedziczeniem ustawowym. Trzeba jednak pamiętać o dostosowaniu się do terminów. Spadek musi zostać odrzucony najpóźniej 6 miesięcy po jego otworzeniu. Jeśli tak się nie stanie wówczas „domyślnie” spadkobierca przyjmuje spadek.

Dziedziczenie w większości wypadków jest prostą procedurą, jednak zdarzają się też sprawy bardzo skomplikowane, które kończą się w sądzie. Należy jednak dobrze przygotować się na spadek. Warszawa to miasto, gdzie bez problemu można znaleźć prawnika, który pomoże zarówno w procesie nabycia jak i odrzucenia dziedziczonego majątku. Warto korzystać z takich porad, aby nie mieć później problemów np. z powodu wysokich długów dziedziczonych po bliskich.