Przejdź do treści

Śmierć właściciela firmy a dziedziczenie firmy

Postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym | Recenzja

Z dużą dozą prawdopodobieństwa zdajesz już sobie sprawę z tego faktu, że po śmierci umierająca osoba zostawia po sobie pewien majątek i szereg dóbr, które w ramach spadku i dziedzictwa trafiają do wybranych osób. W przypadku dziedziczenia trafić mogą do nas nie tylko rzeczy i przedmioty materialne należące do zmarłego, a też właśnie firmy, przedsiębiorstwa czy spółki. I to własnie o dziedziczeniu firmy w przypadku śmierci właściciela chcemy Wam dziś powiedzieć.

Dziedziczenie firmy po śmierci właściciela

Firmę czy też spółkę w ramach dziedzizenia przejąć można na zasadach dziedziczenia ustawowego. W takim układzie przedsiębiorstwo trafić może w ręce owdowiałego małżonka, rodziców zmarłego, jego rodzeństwa lub też nawet dzieci. W niektórych sytuacjach spółka pozostawiona przez osobę zmarłą w ramach spadku trafia w ręce kilku właścicieli. Jest ona wówczas pomiędzy nich dzielona. Niestety efektem takiej sytuacji często jest wstrzymanie jej działalności.

Musisz mieć świadomość, że w przypadku dziedziczenia firmy zetknąć można się ze sporą gamą problemów, zwłaszcza jeśli chodzi o dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że w niektórych krajach Europy rozwinęło się planowanie spadkowe, z którego coraz częściej korzystają drobni i więksi przedsiębiorcy. Planowanie spadkowe sprawia, że przedsiębiorcy jeszcze za swojego życia mogą podjąć decyzję odnośnie tego, co w przypadku ich śmierci dziać będzie się z ich firmą. Krótko rzecz ujmując w trakcie planowania spadkowego przedsiębiora planuje przeniesienie najważniejszych składników swojego majątku na wybranego spadkobiercę. W ramach planowania spadkowego sporządzana jest również umowa powiernicza pomiędzy spadkodawcą, a firmą zajmującą się zarządzaniem tymże podmiotem.

Warto zauważyć, iż w przypadku dziedziczenia firmy na mocy planowania spadkowego majątek dziedziczonej firmy nie jest zaliczany do masy spadkowej. Zastanawiając się nad skorzystaniem z możliwości dawanych przez planowanie spadkowe należy pamiętać o tym, iż użycie tej możliwości nie może służyć do pokrzywdzenia poszczególnych wierzycieli czy też do obejścia zasad narzucanych przez prawo. W samej Polsce funkcjonuje kilka mechanizmów i zasad mających na celu ochronę i zabezpieczenie wierzycieli w sytuacjach, w których majątek zmarłego miałby być rozpocządzony dla nich niekorzystnie.

Problemy przy dziedziczeniu jednoosobowej działalności gospodarczej

Pomęczymy Cię jeszcze trochę przedstawiając inne sytuacje, które mogą nieco komplikować sytuacje przy dziedziczeniu firmy. Dużo kłopotów w tym temacie pojawia się wóczas, gdy mamy do czynienia z nagłą i niespodziewaną śmiercią przedsiębiorcy, który nie był w stanie w żaden sposób przygotować firmy do zmiany właściciela. Warto tutaj zauważyć, iż nie każde przedsiębiorstwo może być dziedziczone. Na przykład jednoosobowe działalności gospodarcze nie mogą być dziedziczone. Jest tak dlatego, że jednoosobowa działalność gospodarcza nie może zmienić właściciela, ona po prostu umiera wraz z jej właścicielem. Jak widać może to być ogromnym minusem prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Należy przy tym pamiętać, że są elementy należące do jednoosobowej działalności gospodarczej, które mogą podlegać dziedziczeniu. Nie należą do nich jednak takie wartości jak nazwa firmy (przecież w jej nazwie mamy imię i nazwisko zmarłego), numer NIP, a także zezwolenia wydane w czasie prowadzenia firmy. Podsumowując spadkobierac po właścicielu firmy z parapetami może stać się właścicielam całkiem nowej firmy, dziedzicząc jedynie parapety.

Inaczej ma się kwestia związana z dziedziczeniem przedsiębiorstwa należącego do wielu osób, jakim jest spółka. Wówczas cały proces dziedziczenia odbywa się na zasadach ogólnych – tu o sposobie przejęcia firmy decyduje więc to, czy spadkodawca spisał wcześniej testament, czy też tego nie zrobił. Jeśli go spisał, to sytuacja jest jasna. Jeśli jednak tego nie zrobił, to brane są wówczas óglne zasady dziedziczenia, które reguluje kodeks cywilny. Majątek spółki dzielony jest wówczas pomiędzy ustawowych spadkobierców.