Przejdź do treści

Kiedy ubiegać się o spadek po rodzicach?

Kiedy ubiegać się o spadek po rodzicach?


Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące dziedziczenia po matce i ojcu określają, kto i w jakich okolicznościach ma prawo do otrzymania spadku. W jakich przypadkach dzieci mogą liczyć na spadek po rodzicach i co warto wiedzieć o dziedziczeniu?

Spadek po rodzicach – dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Postępowanie spadkowe może opierać się na testamencie lub przebiegać zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego. Obowiązuje ono w sytuacjach, kiedy spadkodawcy nie pozostawili po sobie testamentu. Jeżeli jednak spisali ten dokument i ujęli w nim swoich potomków, dzieci będą miały prawo do otrzymania określonej w nim części majątku. Nie każdy jednak przygotowuje ostatnią wolę – często zdarza się, że rodzice odchodzą nagle, a majątek trzeba rozdzielać według reguł opisanych w kodeksie cywilnym.  Wtedy spadek po zmarłym powinien zostać podzielony w taki sposób, by każdemu dziecku przypadła w udziale taka sama część spadku.

Zachowek – kto może go otrzymać?

Zdarza się jednak, że chociaż testament został spisany, nie ma w nim zapisu poświęconego dzieciom. Na szczęście, nawet wtedy mogą one mieć nadzieję na otrzymanie części majątku. Umożliwia to zachowek, który zabezpiecza je przed taką ewentualnością. Dzięki niemu bliscy mogą domagać się od spadkobiercy wypłacenia określonej części kwoty, która przypadłaby im w udziale, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe. Warto zaznaczyć, że osoby niepełnoletnie oraz trwale niezdolne do wykonywania pracy mają prawo otrzymać dwie trzecie tej kwoty, podczas gdy pozostali mogą domagać się jednej drugiej.

Nie jest ona przyznawana tylko w szczególnych przypadkach, np. kiedy spadkodawcy przekazywali za życia darowizny danej osobie, a miały one równowartość sumy przysługującego zachowku. Trzeba pamiętać, że to, czy zachowek lub spadek po rodzicach zostanie przyznany potomstwu, zależy również w dużej mierze od tego, czy spadkodawcy ich nie wydziedziczyli. Jeśli tak się nie stało, dzieci mogą ubiegać się o przyznanie stosownej sumy.

Niegodność dziedziczenia, czyli kiedy nie można starać się o spadek

Istnieje też inna możliwość, która nie pozwala dziecku przejąć spadku – jeśli zostanie ono uznane za niegodne dziedziczenia. Kodeks cywilny szczegółowo opisuje, kiedy potomek może zostać pozbawiony spuścizny lub zachowku z tego tytułu. Sąd może stwierdzić, że potomek spadkodawców jest niegodny dziedziczenia m.in. jeśli groził im, nakłaniając w ten sposób do sporządzenia określonego zapisu albo oszukiwał ich w kwestiach związanych z testamentem, wykorzystując niepełną wiedzę o prawie spadkowym.

To tylko niektóre sytuacje, które skutkują odmową przekazania majątku, na szczęście zdarzają się stosunkowo rzadko. O ile nie miały miejsca żadne wyjątkowe okoliczności, dzieci powinny bez trudu otrzymać należną sumę. Więcej informacji o przepisach związanych z dziedziczeniem można znaleźć na stronie http://dziedziczenieofe.pl/dziedziczenie/spadek-po-rodzicach/. Stamtąd można się również dowiedzieć, co należy zrobić, by potwierdzić swoje prawo do spadku i gdzie trzeba się zgłosić, żeby nie płacić za niego podatku.