Rozwód – co warto wiedzieć?

Rozwód - co warto wiedzieć?


Rozwód to jedno z najbardziej skomplikowanych procesów w naszym życiu. Jak się do niego przygotować oraz jakie etapy nas czekają?

Przepisy polskiego prawa dokładnie zaznaczają, że aby nastąpił rozwód musi wystąpić między małżonkami zupełny i trwały rozkład pożycia. Co to oznacza? Rozkład jest zupełny w przypadku, gdy małżonkowie zerwali wszelkie więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze. Sytuacja ta musi być trwała i nieodwracalna. Sąd może nie udzielić rozwodu w przypadku, gdy miałoby ucierpieć na tym dobro dzieci oraz jeżeli jeden z małżonków, który jest winny rozkładu pożycia żąda rozwodu, natomiast druga strona nie wyraża na to zgody. Istnieje jeszcze jedna, rzadka opcja, kiedy nie jest to zgodne z zasadami współżycia społecznego. Jeśli nie wiesz od czego zacząć skontaktuj się z pomocą adwokata online.

Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Jeżeli natomiast strony mieszkają osobno trzeba go złożyć w sądzie, który posiada właściwość dla lokum pozwanego. Posiadanie adwokata w sprawie o rozwód nie jest konieczne, jednak znacznie ułatwia jej sprawny przebieg. Jego rolą nie jest tylko sporządzanie pism rozwodowych. Do zadań adwokata należy także przewodzenie po procedurach sądowych, składanie wniosków dowodowych jako pełnomocnik, czy też panowanie nad emocjami strony podczas procesu. Rozwód z pomocą adwokata pomaga nam przejść przez proces w pewniejszy i często szybszy sposób. Jego rola w procesie zależy także od stopnia skomplikowania rozwodu. Jeżeli strony chcą rozwodu bez orzekania o winie i nie posiadają dzieci, to sprawa powinna przejść gładko i szybko. Wyrok można uzyskać już po pierwszej, czy drugiej rozprawie. Sytuacja komplikuje się w przypadku, gdy rozkład małżeństwa nastąpił przez obojga małżonków i chcą oni dowieść wzajemnie winy przeciwko sobie, przedstawiając dowody.

Sprawa jest najbardziej poplątana, kiedy dochodzą do tego dzieci. Wiąże się to ze znalezieniem winnego, przyznaniem władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków, określeniem alimentów itp. Proces jest wtedy znacznie dłuższy i kosztowniejszy, a pomoc adwokata bardzo przydatna. W przypadku, gdy decydujemy się na pełnomocnika musimy posiadać wobec niego nieograniczone zaufanie, dlatego warto się nad tym sumiennie zastanowić i wybrać tego najbardziej profesjonalnego. Aby sprawa doszła do skutku, a małżeństwo zostało prawomocnie umorzone przez sąd musimy przejść długą i często nieprzyjemną emocjonalnie drogę. Przydaje się zatem zainwestować w profesjonalną kancelarie adwokacką, która pomoże nam tę drogę przejść w mniej bolesny sposób.