Małżeństwo – prawa i obowiązki

Małżeństwo – prawa i obowiązki

Para planująca wstąpienie w związek małżeński, powinna zdawać sobie sprawę z wielu obowiązków, jakie spoczną na nie w dniu ślubu.

Oprócz obowiązków, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, nadaje każdemu z małżonków także swoje prawa. Należy pamiętać o tym, że małżeństwo to zobowiązanie się do wspólnego pożycia, wzajemnego pomagania, działania dla dobra rodziny, oraz obowiązek rozstrzygania nieporozumień.

Obowiązek wspólnego pożycia zakłada wspólnotę majątkową, fizyczną oraz duchową pary małżeńskiej. Mówiąc o obowiązku pomocy, warto wspomnieć o pomocy moralnej, nie tylko materialnej. Małżonkowie, mają obowiązek się wzajemnie wspierać oraz pomagać sobie nawzajem zwłaszcza w czasie choroby.

Każdy z małżonków ma obowiązek wytężać siły do tego by zaspokajać potrzeby każdego członka swoje rodziny. Małżeństwo zakłada wspólne podejmowanie decyzji jak i wspólne rozwiązywanie konfliktów. Prawo zaznacza iż zobowiązania jednego małżonka ciążą także na drugim. Gdyż będąc małżeństwem tworzą tak zwaną jedność. O małżeństwo powinna dbać każda ze stron.

W przypadku częstych konfliktów, każdy z osobna powinien szukać winy u siebie, gdyż prawie nigdy nie wynika ona z jednej ze stron. Wyjątkiem w tym wypadku jest zdrada, w której momencie przysięga małżeńska zostaje zerwana. W przypadku sprawy rozwodowej, której powodem jest zdrada, wina jest po stronie małżonka, który owej zdrady się dopuścił.