Na wstępie trzeba koniecznie zaznaczyć, że unieważnienie małżeństwa cywilnego to co innego niż rozwód. W tym wypadku stwierdzamy bowiem, że nasz ślub był nieważny, a więc do tego rodzaju połączenia się z drugą osobą po prostu nie doszło. Unieważnienie małżeństwa cywilnego następuje na skutek takiej decyzji sądu, a spora część jego przesłanek pokrywa się z tymi, które wymagane są do unieważnienia ślubu kościelnego, które również jest dla wielu osób ważną możliwością, która w jakiś sposób pokrywa się z cywilnym wariantem.

O unieważnienie może wystąpić małżonek lub osoba, w której interesie prawnym znajduje się taki sposób zakończenia związku. Do powództwa tego odwołać się może także prokurator. Wymogi dotyczą między innymi wieku – w przypadku mężczyzny, który nie ukończył osiemnastu lat oraz kobiety, która nie ukończyła szesnastu lat lub barierę tę już przekroczyła, ale zawarła małżeństwo bez zgody sądu. Możliwość ta odpada jednak, jeżeli mąż osiągnął wymagany wiek lub żona zaszła w ciążę.

Można także zabiegać u uznanie ślubu za nieważny, gdy doszło do ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, choroby psychicznej lub pojawia się kwestia niedorozwoju umysłowego. Co ważne, opcja ta odpada, gdy ubezwłasnowolnienie zostaje zakończone, a choroba psychiczna zostaje uznana za przestającą działać.

Inne powody to działanie pod wpływem błędu lub groźby, a także braku świadomości. Przyczyną może stać się także pełnomocnictwo bez zgody sądu. Zignorować nie można też oczywistości, a więc pokrewieństwa w linii prostej, powinowactwa (zgodę może wyrazić na takie małżeństwo sąd) oraz stosunku przysposobienia (nie działa, gdy stosunek ten ustał). Jeżeli zawrze się małżeństwo bez uzyskanego wcześniej rozwodu, to osoba mająca w tym interes prawny również może żądać jego unieważnienia.

Nie wolno zapominać także o tym, że nie można unieważnić małżeństwa już po jego ustaniu, chyba, że było bigamiczne lub kazirodcze. Wymagane dokumenty powinniśmy złożyć do właściwego dla na sądu okręgowego – odpowiedniego dla okręgu, który małżonkowie ostatnio zamieszkiwali.

Przeczytaj też: