Sytuacja, w której musimy odbierać ojcu prawa rodzicielskie z pewnością należy do dosyć trudnych, ale niekiedy będzie to konieczna decyzja dla dobra naszego dziecka lub dzieci. Zadanie to ułatwi nam kontakt z prawnikiem, a my powinnyśmy zapoznać się z przesłankami, które umożliwią nam ubieganie się o skorzystanie z tej instytucji. Jest ich kilka i wynikają one z używanego w Polsce ustawodawstwa, które udziela potrzebnych informacji na ten dosyć trudny dla wielu osób temat.

Należy kierować się przede wszystkim paroma przesłankami. Pierwsza z nich to trwała szkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Mówimy tutaj o przewidywanym i długotrwałym stanie, który nie sprzyja dbaniu o dobro dziecka. Zaliczają się tutaj różne sytuacje – zaginięcie, wyjazd na stałe lub czas nieograniczony za granicę połączony z brakiem zainteresowania losami jego dziecka lub dzieci, a także umieszczenie w zakładzie karnym lub ze względu na nieuleczalną chorobę w zakładzie leczniczym.

Kolejna to nadużywanie władzy rodzicielskiej rozumiane jako krzywda wyrządzana dziecku. Chodzi tu zarówno o przemoc fizyczną, jak i psychiczną, ale także o inne zachowania, które mają negatywny wpływ na życie i rozwój naszej pociechy. Należą do nich chociażby nadmierna eksploatacja polegająca na zmuszaniu do prac, w tym także zajęć o charakterze zarobkowym, kształcenie w przestępczym procederze, zaniedbania odbijające się na nagannym zachowaniu nieletniego w szkole oraz niskich postępach w nauce, bezprawne przetrzymywanie dziecka u siebie i utrudnianie jego kontaktów z drugim rodzicem, rozpijanie go czy zmuszanie do zamieszkania z nowym partnerem w sytuacji, gdy ten układ wywiera negatywny wpływ na dziecko. Na tym pojęcie nadużywania władzy rodzicielskiej się oczywiście nie wyczerpuje.

Rażące zaniedbanie obowiązków względem dziecka to z kolei sytuacja, gdy rodzic nie wykonuje podstawowych czynności koniecznych do prawidłowego rozwoju dziecka. Mówimy tutaj o uchylaniu się od zobowiązań alimentacyjnych czy na przykład jego porzuceniu oraz dopuszczeniu do przebywania w warunkach dla niego niebezpiecznych – brak zainteresowania tym gdzie nocuje, czy je posiłki i tym podobne luki w pełnieniu swojej misji jako ojciec dziecka.

Dodać wypada także, że pozbawienie prawa rodzicielskiego nie zdejmuje z ojca obowiązku wypłacania alimentów na rzecz potomstwa. O pozbawieniu mężczyzny przywileju opieki nad swoim dzieckiem decyduje sąd, który po przeanalizowaniu sytuacji wydaje odpowiednie rozstrzygnięcie.

Przeczytaj też: