Intercyza małżeńska – jak to działa?

Intercyza małżeńska – jak to działa?


Choć wszędzie wybrzmiewają hasła o nieskończoności i potędze miłości, to zdarza się, że zamienia się ona w nienawiść, albo wygasa, ewentualnie staje się słabsza. Tak jak dwie osoby, które się kochają biorą przeważnie ślub, tak też dwie osoby, które przestają się kochać biorą przeważnie rozwód. W tego typu przypadkach przydaje się intercyza, która dzieli majątek po rozstaniu zgodnie z umową jaka została zawiązana przed zejściem się konkretnych osób.

Ślub jako zawarcie małżeństwa

Ślubem nazywa się uroczystość zawarcia małżeństwa. Podczas niej nowożeńcy składają małżeńską przysięgę w obecności drużbów. Małżeństwo mogą zawrzeć dwie heteroseksualne osoby – mężczyzna i kobieta. W zależności od panujących w konkretnym państwie przepisów prawnych, ślub zawrzeć mogą też dwie heteroseksualne osoby – mężczyzna i kobieta, albo dwie homoseksualne osoby – mężczyzna z mężczyzną lub kobieta z kobietą. Ślub cywilny odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego, natomiast ślub wyznaniowy w obiekcie sakralnym danego wyznania. Małżeństwo traktuje się jako związek między dwoma osobami. Pod kątem wyznaniowym taktuje się je z kolei jako jeden z siedmiu sakramentów a jednocześnie jeden z dwóch, obok kapłaństwa, sakramentów w służbie społecznej.

Rozwód jako rozwiązanie małżeństwa

Rozwodem nazywa się orzeczenie sądu w sprawie rozwiązania małżeństwa. Podczas sprawy rozwodowej wykazuje się powody, dla którego rozwód powinien zostać orzeczony.  Wylicza się rozwody z orzekaniem o winie, gdy wini się jedną z dwóch stron za rozpad małżeństwa, a także rozwody bez orzekania o winie, gdy zakańcza się związek za porozumieniem stron. Inne sposoby na zakończenie małżeństwa, w przeciwieństwie do rozwodu, uznawane przez nie tylko przez państwo, ale też instytucje wyznaniowe, to owdowienie oraz stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Intercyza jako umowa przedmałżeńska ze skutkami pomałżeńskimi

Intercyzą nazywa się umowę majątkową małżeńską. Umowę zawierają osoby, które wezmą lub które wzięły ślub i pragną wprowadzić odmienny, aniżeli ustawowy, majątek małżeński. Intercyzę sporządza się w formie aktu notarialnego u prawnika-notariusza, efektem czego jako dokument prawny, pozostaje ona w zasadzie nie do podważenia. Wylicza się cztery rodzaje intercyzy: intercyzę wyłączającą wspólność majątkową, intercyzę ograniczającą wspólność majątkową, intercyzę rozszerzającą wspólność majątkową oraz intercyzę przywracającą wspólność majątkową.

Intercyza intercyzie nierówna

Intercyza wyłączająca wspólność majątkową wprowadza rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem rachunków. Intercyza ograniczająca wspólność majątkową wprowadza rozdzielność majątkową przy jednoczesnym zachowaniu jakiegoś stopnia wspólnoty majątkowej. Intercyza rozszerzająca wspólność majątkową wprowadza wspólnotę majątkową przy jednoczesnym zachowaniu jakiegoś stopnia rozdzielności majątkowej. Intercyza przywracająca wspólność majątkową polega na zniesieniu ustanowionej wcześniej rozdzielności majątkowej prowadząc do wspólnoty majątkowej.

Źródło: http://kancelariaea.pl/uslugi/obsluga-prawna-klientow-indywidualnych/sprawy-rodzinne.html.