Przejdź do treści

Źle wypełniony PIT? Dowiedz się, jak złożyć korektę

Źle wypełniony PIT? Dowiedz się, jak złożyć korektę


Bez względu na to, czy składasz deklarację podatkową bezpośrednio w urzędzie skarbowym, wysyłasz ją pocztą lub wypełniasz PIT przez internet, jeśli zorientujesz się, że popełniłeś błąd, możesz złożyć korektę swojego zeznania. Co istotne, każdy formularz możesz poprawiać dowolną ilość razy, a w uzasadnionych przypadkach skorygować PIT, aby skorzystać z preferencyjnych warunków opodatkowania.

Jak złożyć korektę PIT przez internet?

Dzięki programom PIT, naniesienie poprawek na błędnie wypełnionym formularzu, jest bardzo proste. W rzeczywistości jest to po prostu ponowne złożenie PIT-u online.  Jedyna różniąca polega na tym, że zanim przystąpimy do uzupełniania danych, musimy zaznaczyć opcję „korekta zeznania”, a w późniejszym etapie dołączyć formularz ORD-ZU, w którym podajemy przyczynę złożenia korekty.

PIT 2018 – na jakie błędy uważać?

Wypełnienie deklaracji wymaga nierzadko dużej skrupulatności, przez co podatnikom zdarza się popełniać błędy. Do najczęstszych z nich należą:

  • – Błędy obliczeniowe związane ze źle zaokrągloną kwotą podatku do zapłaty lub błędnie podaną podstawą obliczenia podatku
  • – Brak podpisu w przypadku deklaracji papierowych
  • – Pominięcie niektórych pól – np. nieuzupełnienie numeru PESEL lub drugiego imienia
  • – Źle przepisane dane – dotyczy to zwłaszcza informacji przepisywanych z PIT-11 dostarczonego przez pracodawcę
  • – Źle dobrany formularz – przykładowo zamiast PIT-37 podatnik wypełnia PIT-36

Wielu z tych błędów można uniknąć, jeśli wypełnimy PIT online.  Większość programów wskaże nam pola, które pominęliśmy, a jeśli korzystamy ze wstępnie wypełnionej deklaracji, część danych zostanie uzupełniona za nas. Złożenie PIT-u przez internet pozwala nam więc znacznie ograniczyć pomyłki, a tym samym uniknąć konieczności nanoszenia korekty.

Terminy składania korekty w PIT 2018

Na złożenie korekty w PIT mamy aż 5 lat od daty złożenia deklaracji, którą chcemy poprawić. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy nasze zeznanie zostanie poddane kontroli skarbowej, nie możemy już wprowadzać poprawek do naszego zeznania. Najlepiej więc złożyć korektę od razu, gdy zorientujemy się, że popełniliśmy błąd. Jeżeli okaże się, że musimy zapłacić wyższy podatek, należy od razu uregulować należność.

Korekta w PIT a preferencyjne rozliczenie podatku

Nieco inne terminy obowiązują podatników, którzy chcą nanieść korektę w PIT, aby skorzystać z preferencyjnych warunków opodatkowania. Dotyczy to zwłaszcza małżeństw oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Zgodnie z regułą, małżonkowie powinni się rozliczać na odrębnych zeznaniach podatkowych. W uzasadnionych przypadkach mogą jednak złożyć wspólną deklarację, a tym samym osiągnąć wymierne korzyści finansowe. Małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie, jeżeli jedno z nich nie uzyskuje dochodu, natomiast drugie otrzymuje wysokie zarobki. Złożenie wspólnej deklaracji jest także korzystne, gdy małżonkowie uzyskują dochody objęte różną skalą podatkową (18 i 32 proc.). Jeżeli małżonkowie rozliczyli się oddzielnie, a chcą nanieść korektę w celu złożenia wspólnego zeznania, muszą wysłać poprawiony PIT do 30 kwietnia 2018 r. Ta sama data obowiązuje osoby, które chcą nanieść korektę i rozliczyć się jako rodzice samotnie wychowujący dziecko.

PIT online – złóż deklarację szybko i bez obaw

Jeżeli chcemy mieć pewność, że złożyliśmy zeznanie podatkowe w odpowiednim terminie oraz wyeliminować ryzyko popełniania błędu, najlepiej wysłać PIT przez internet z Programem PIT Pro (strona -> Podatnik.Info) . Dzięki aplikacjom komputerowym złożenie deklaracji jest znacznie prostsze, a co najważniejsze, wszystkich formalności możemy dopełnić samodzielnie. Programy PIT są bardzo intuicyjne i prowadzą użytkowania krok po kroku poprzez poszczególne etapy wypełniania formularza. To wszystko sprawia, że PIT online jest coraz chętniej wybieraną formą rozliczenia z fiskusem.

Źródło: Program PIT Pro 2017/2018 dostępny na stronie Podatnik.Info