Przejdź do treści

Zatrudnianie cudzoziemców 2021 – nowe przepisy

Prawo a zatrudnianie cudzoziemców

Od 2021 roku przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców zostały znacznie uproszczone. Co prawda, już wcześniej mówiło się o potrzebie liberalizacji tych przepisów, ale za sprawą wybuchu pandemii COVID-19 sprawy te nabrały szybszego tempa. Jakie zmiany przynosi 2021 rok? Czy zmieniły się formalności, dotyczące zatrudniania cudzoziemców? Jakie obowiązki i wyzwania czekają na pracodawców po ustaniu pandemii?

Przepisy dotyczące pracy cudzoziemców zostały wprowadzone wraz z wejściem w życie jednej z tzw. tarcz antykryzysowych. Ustawa ta wprowadza szereg ułatwień zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wszystko, aby zapewnić firmom jak największą płynność zatrudnienia.

Zmiany w przepisach

Pandemia wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 była sporym szokiem zarówno dla przedsiębiorców, jak i rządzących. Na szczęście w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, uchwalono zmiany w prawie wprowadzające szczególne rozwiązania dla cudzoziemców. Nowe prawo stanowi bowiem, że osoby, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu, mogą pozostać w naszym kraju legalnie do czasu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni – stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Przedłużeniu ulegają m.in. terminy na składanie wniosków o legalizację pobytu, ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wydłużone zostały także okresy ważności kart pobytu, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca czy choćby polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca. Po ustaniu pandemii – cudzoziemcy będą mieli 30 dni na dopełnienie wszystkich formalności związanych z pracą w Polsce – tak przynajmniej stanowi obecny status prawny.

Formalności i testy na COVID-19

W świetle obecnych przepisów z kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski, zwolnione są osoby (cudzoziemcy) posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

Co prawda, jest to dodatkowy koszt (ok. 150 złotych) dla przyszłego pracodawcy, jednak takie rozwiązanie pozwala na szybkie wdrożenie pracownika w nowe obowiązki i zapewnia płynność zatrudnienia. W przeciwnym wypadku kwarantanna trwa 10 dni, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19. Jeśli zakwaterowanie pracownika leży po naszej stronie – tańszym i mniej skomplikowanym rozwiązaniem może się okazać sfinansowanie testu na obecność koronawirusa.

Urząd do Spraw Cudzoziemców na bieżąco informuje wszystkich zainteresowanych o wszelkich zmianach stanu prawnego mających znaczenie dla pobytu cudzoziemców w Polsce. Jedną z ostatnich takich zmian jest zapis, że osoby mogą wykonywać pracę na warunkach innych niż tych określonych w zezwoleniach bez konieczności uzyskania nowych pozwoleń, ich zmiany czy wpisywania nowych oświadczeń do ewidencji.

Taka zmiana w prawie pozwala pracodawcy na modyfikację warunków pracy pracownika – zmiany wymiaru czasu pracy, wynagrodzeń czy skierowanie do pracy zdalnej. Choć Urząd do Spraw Cudzoziemców stara się wychodzić zarówno pracodawcom, jak i pracownikom naprzeciw, eksperci jednoznacznie podkreślają, że po ustaniu epidemii nie przewiduje się taryfy ulgowej dla osób nieprzestrzegających przepisów i formalności. Warto wówczas na bieżąco śledzić informację i utrzymywać stały kontakt z urzędnikami, którzy pomogą nam rozwiać wszelkie wątpliwości.

Merytoryczny partner materiału: krakowska kancelaria adwokacka Kkpr.pl