Zastanawiasz się kiedy może dojść do zajęcia wynagrodzenia i jaka jego część może zostać odebrana? Warto wiedzieć, że egzekucja z wynagrodzenia podlega szczególnym ograniczeniom przewidzianym w Kodeksie Pracy. Dowiedz się, jak przebiega ten proces i jakie są jego poszczególne etapy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o egzekucji z wynagrodzenia zostało omówione poniżej.

  1. Ustawodawca określił limity kwotowe związane z zajęciem wynagrodzenia przez komornika.

  2. Komornik nie może zająć wynagrodzenia pracownika, jeśli wynosi ona najniższą krajową lub niższą stawkę.

  3. Pracodawca ma obowiązek przekazywania należnej kwoty wierzycielowi.

Jak przebiega egzekucja z wynagrodzenia?

Komornik może zostać wyznaczony przez wierzyciela w celu odzyskania pieniędzy przez dłużnika. Jeśli nie jesteś w stanie terminowo spłacać długu to komornik ma prawo przejąć kontrolę nad wynagrodzeniem dłużnika w celu odzyskania pieniędzy. Komornik musi być prawnie upoważniony do windykacji długu. Egzekucja komornika z wynagrodzenia dłużnika wymaga precyzyjnej procedury.

Pierwszym etapem jest zwrócenie się wierzyciela do sądu o uiszczenie wynagrodzenia pracownika. Sąd wydaje następnie tak zwaną decyzję o zajęciu wynagrodzenia, która jest przesyłana pracodawcy oraz dłużnikowi z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji. Pracodawca musi od tej pory przekazywać wierzycielowi część wynagrodzenia dłużnika. Jest to obowiązek pracodawcy. Jeśli będzie on odliczał pracownikowi za dużo lub za mało to będzie musiał wypłacić odszkodowanie pracownikowi lub wierzycielowi. W przypadku ubiegania się o wynagrodzenie przez kilku wierzycieli pracodawca musi wziąć pod uwagę kolejność wpłynięcia decyzji o zajęciu wynagrodzenia.

Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej w 2019 roku?

W przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę, ustalone zostały limity zajęć w ujęciu procentowym, jak i kwoty wolne od zajęcia. Dzięki temu mimo egzekucji komorniczej dłużnikowi pozostają zawsze środki do życia. Bez względu na wysokość długu nie ma niebezpieczeństwa, że cały dochód zostanie wykorzystany.

Komornika obowiązuje zasada konieczności pozostawienia dłużnikowi co najmniej kwoty minimalnego wynagrodzenia wyznaczonej w danym roku – w 2019 jest to kwota 2250 zł. brutto. Zatem jeśli dochód pracownika jest taki jak najniższa krajowa lub niższy to pracownik nadal będzie otrzymywał całościową pensję. Warto jednak pamiętać, że nie dotyczy to dłużników alimentacyjnych.

Dla pracownika proces ten jest trudny z kilku powodów. Z jednej strony dochód przed egzekucją w całości trafiał do dłużnika. Z drugiej zaś pracodawca wie o problemach finansowych pracownika.

undefined

Przeczytaj też: