Za co odpowiada poręczyciel?

Co to jest rozdzielność majątkowa i po co ją właściwie wprowadzać?

Mam jedno proste pytanie, które nasunęło mi się w związku z moją obecną sytuacją życiową: za co odpowiada poręczyciel? Bardzo proszę o możliwie szybką odpowiedź 🙂

Poręczenie jest jedną z najpopularniejszych form zabezpieczania należności. Dotyczy to zwłaszcza zabezpieczania kredytów i różnego rodzaju pożyczek. Popularność poręczenia wynika przede wszystkim z prostego sposobu ustanawiania tego zabezpieczenia.

Zakres odpowiedzialności poręczyciela określa art. 879 §1 kodeksu cywilnego. Ustala on przedmiotowy zakres zobowiązania poręczyciela, wiążąc go z zakresem zobowiązania głównego w tym sensie, że zobowiązanie poręczyciela nie może wykraczać poza zakres zobowiązania głównego, może natomiast zostać w stosunku do niego ograniczone.

Odpowiedzialność poręczyciela jednak nie może przekroczyć zakresu określonego w umowie poręczenia (pisemnym oświadczeniu poręczyciela – art. 876 § 2 ), chyba że jej podstawą jest ustawa lub czynność prawna dokonana przed udzieleniem poręczenia.