Wniosek o urlop wychowawczy

Wiadomo, że pierwsze lata w życiu dziecka są najważniejsze, dlatego wiele rodziców, szczególnie mam, decyduje się przedłużyć urlop macierzyński i pozostać jeszcze w domu, sprawując osobista opiekę nad maluchem.

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego?

Prawo do urlopu wychowawczego, która jest bezpłatnym urlopem przeznaczonym do opieki nad dzieckiem, przysługuje mamie, czy ojcu, którzy są zatrudnieni przez minimum pół roku. Istotne jest to, że do okresu sześciu miesięcy wilcza się również poprzednie okresy pracy, u innych pracodawców.

Urlop wychowawczy może być przyznany na okres trzech lat, może być rozłożony na raty, ale jedynie do momentu, gdy dziecko ukończy piąty rok życia. W sytuacji, gdy dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność urlop taki można wykorzystać do osiemnastego roku życia dziecka.

Istotne jest również to, że na każde dziecko przysługuje prawo do odrębnego urlopu wychowawczego. Prawo również nie przewiduje ograniczeń, odnośnie łącznego czasu przebywania pracownika na urlopie wychowawczym, który jest udzielany na kolejne dzieci.

Kto może ubiegać się o urlop wychowawczy?

Ubiegając się o urlop wychowawczy, pracownika musi pamiętać o kilku istotnych zasadach i obowiązujących przepisach prawa.

Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na pisemny wniosek pracownika

Istotne jest, aby we wniosku pracownik zaznaczył datę rozpoczęcia urlopu wychowawczego i jego zakończenia, również gdy cześć urlopu była już wykorzystana, należy to zaznaczyć we wniosku.

Bardzo ważne jest to, aby złożyć wniosek o urlop macierzyński przynajmniej dwa tygodnie przed tym, niż planuje się rozpoczęcie urlopu. W sytuacji, gdy pracownik spóźni się ze złożeniem wniosku, zostaje on udzielony od dnia, gdy upływa dwa tygodnie od dnia złożenia wniosku.

Według nowych przepisów, urlop wychowawczy może być udzielany w częściach, jednak nie może być ich więcej niż pięć.

Co ważne, oboje rodziców, o ile spełniają określone w ustawie przesłanki, mogą z takiego urlopu korzystać jednocześnie, jednak nie więcej niż cztery miesiące.
Istotne z punktu widzenia praw pracowniczych jest to, że wlicza się on od okresu zatrudnienia, który decyduje do uprawnień pracowniczych takich jak nagroda jubileuszowa czy emerytura.

O czym należy pamiętać przebywając na urlopie wychowawczym?

W czasie gdy pracownik przebywa na urlopie wychowawczym pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy o prace, do dnia, w którym urlop ulegnie zakończeniu. Rozwiązanie umowy w tym okresie jest możliwe tylko i wyłącznie gdy firma ulega likwidacji, lub gdy pracownik złamie zasady, na jakich urlop został udzielony.

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym ma prawo do dodatkowej pracy zarobkowej lub podjęcia nauki, o ile nie będzie to stanowić przeszkody w opiece nad dzieckiem. Gdy pracownik wraca do pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić mu pracę na tym samym lub podobnym stanowisku odpowiadającym kwalifikacjom pracowniczym. I co ważne wynagrodzenie nie może być mniejsze niż to, jakie pracownik uzyskiwał przed pójściem na urlop wychowawczy.