Przejdź do treści

Wniosek o upadłość spółki – co powinieneś wiedzieć?

Wniosek o upadłość spółki - co powinieneś wiedzieć?

Narastające problemy przedsiębiorstwa mogą przyczynić się do poważnych problemów. Niewypłacalność może bowiem wpędzić przedsiębiorcę w spiralę długów, dlatego w takiej sytuacji warto ogłosić upadłość.

Co oznacza upadłości spółki?

Aby ogłosić upadłość spółki należy złożyć stosowny wniosek, a podstawą do takiego postępowania jest zazwyczaj niewypłacalność. Jednak pismo musi spełnić określone wymogi formalne, by zamknąć nierentowną działalność. Mimo, iż samo pojęcie kojarzy się z porażką, jest to często jedyne koło ratunkowe, by ustrzec zarząd przed konsekwencjami i jeszcze większymi problemami. Dlaczego? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to odrębny podmiot prawny, który posiada swój własny majątek, co wiąże się z samodzielną odpowiedzialnością za zobowiązania finansowe. Nie oznacza to jednak, że właściciele są w takiej sytuacji zupełnie pozbawieni odpowiedzialności. W związku z tym, jeśli egzekucja przeciwko spółce nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, osoba pokrzywdzona – wierzyciel może dochodzić swoich praw z osobistego majątku członka spółki. Wyjściem z sytuacji jest właśnie ogłoszenie upadłości spółki we właściwym czasie. Tutaj z kolei należy dodatkowo wspomnieć o art. 10 ustawy o prawie upadłościowym, który definiuje niewypłacalność:

  • utrata płynności finansowej – jeśli zaległości w spłatach wynoszą na najmniej 3 miesiące;
  • nadmierne zadłużenie – jeśli wysokość zadłużeń przekracza wartość majątki, a taki stan utrzymuje się przez co najmniej 24 miesiące;

Wniosek o upadłość spółki – kto może złożyć?

Upadłość spółki to często jedyny ratunek dla dłużników, jednak wniosek może złożyć również wierzyciel. Prawo upadłościowe i naprawcze wyraźnie określa, kto jest uprawniony do złożenia wniosku w stosownej instytucji:

  • spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna – każdy ze wspólników;
  • przedsiębiorstwo państwowe – organ założycielski;
  • jednoosobowa spółka Skarbu Państwa – minister skarbu;
  • osoba prawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, które są w stanie likwidacji – osoby odpowiedzialne za likwidację;
  • osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które określone są dodatkową ustawą – każdy, kto może je reprezentować;
  • osoba, która wpisana jest do KRS – kurator;
  • dłużnik, który otrzymał pomoc publiczną o wartości powyżej 100 tys. euro – instytucja, która udzieliła pomocy;

Wniosek o upadłość spółki – gdzie złożyć w Poznaniu?

Dokumentację należy złożyć w wydziale gospodarczym sądu rejonowego, właściwym dla prowadzenia działalności. Podpisany wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać listem poleconym.

Wniosek o upadłość spółki Poznań można przedłożyć w Sądzie Rejonowym, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restukturyzacyjnych, który znajduje się przy ulicy Młyńskiej 1a. Dokumentację należy złożyć na III piętrze w pokoju 320.

Ogłoszenie upadłości spółki Poznań można również przeprowadzić z pomocą odpowiedniego biura, które przeprowadzi wnioskodawcę przez cały proces i pomoże również zgromadzić niezbędną dokumentację. Co więcej, w przypadku oddalenia wniosku przez sąd można skorzystać z innych rozwiązań, które ochronią dłużników przed odpowiedzialnością z własnego majątku wobec wierzycieli.

Jak wygląda ogłoszenie upadłości spółki?

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości spółki jest oczywiście złożenie pełnej dokumentacji w stosowanym czasie. Jeśli sąd zaakceptuje wniosek, w postępowanie włącza się syndyk. Ma on za zadanie ocenić i rozdysponować majątek pomiędzy wierzycieli. Konieczne jest zatem spieniężenie całości według określonego planu podziału. W tym czasie musi również pokrywać wszelkie koszty postępowania, zanim majątek zostanie spieniężony. Członkowie zarządu lub reprezentant upadłego musi dodatkowo udostępnić cały majątek, wszelką dokumentację i księgi.

Co jednak w przypadku, jeśli sąd oddali wniosek? Instytucja ma taką możliwość, jeśli spółka nie posiada żadnego majątku lub jeśli majątek nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania. Oddalenie wniosku może również nastąpić, jeśli majątek obciążony jest hipoteką, zastawem. Tutaj z pewnością niezbędne będzie odrębne postępowanie. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że nawet w przypadku, kiedy spółka nie posiada majątku lub oczywistym jest, że wniosek zostanie oddalony z wiadomych powodów, nie zwalnia to członków zarządu z obowiązku złożenia wniosku o upadłość.

Warto zaznaczyć, że istnieje szereg dodatkowych możliwości i rozwiązań, które mogą uchronić właścicieli przed odpowiedzialnością finansową. Warto w związku z tym skorzystać z profesjonalnej pomocy i uzyskać wsparcie w tej trudnej sytuacji.