Zamierzam złożyć do sądu pozew o rozwód i w związku z tym chciałabym uzyskać informację, w jaki sposób mogłabym otrzymać adwokata lub radcę prawnego z urzędu?

Zgodnie z treścią art. 117 § 1 kodeksu postępowania cywilnego wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu może zgłosić jedynie strona zwolniona w całości lub częściowo od kosztów sądowych. W związku z tym razem z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu musi Pani zgłosić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie. Sąd rozpatrzy wniosek o ustanowienie pełnomocnika dopiero jeśli uzna, iż Pani sytuacja majątkowa uzasadnia chociażby częściowe zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych, a ponadto jeśli uzna udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie za potrzebny.

Wniosek taki należy zgłosić w sądzie, w którym zamierza Pani wytoczyć sprawę o rozwód. Jeżeli nie mieszka Pani we właściwości tego sądu, może Pani złożyć wniosek w sądzie rejonowym właściwym ze wzglądu na miejsce swego zamieszkania, który prześle Pani wniosek do właściwego sądu. Wniosek można złożyć przed wniesieniem pozwu lub razem z nim.

Przeczytaj też: