Tłumacz przysięgły – Tłumaczenia Kraków

Tłumacz przysięgły – Tłumaczenia Kraków

Tłumaczenia przysięgłe dotyczą dokumentów mających moc prawną. Nie każdy tłumacz może się nimi zajmować. Musi spełniać on szereg różnych warunków…

Kandydat na tłumacza przysięgłego przede wszystkim musi perfekcyjnie znać język obcy. Musi też zdać egzamin, który nie należy do najłatwiejszych. Udaje się to tylko nielicznym. Ponadto ważne, aby tłumacz przysięgły miał ukończone studia wyższe. Zgodnie z przepisami, tłumacz przysięgły musi posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa. Nie mógł on być wcześniej karany, ani przesiadywać w więzieniu. Jeżeli kandydatowi uda się spełnić wszystkie te warunki i uzyskać pozytywny wynik z egzaminu dostaje tytuł tłumacza przysięgłego. Zostaje wpisany na specjalną listę tłumaczy przysięgłych i od tego czasu może uwierzytelniać tłumaczone dokumenty pieczęcią. Niesie to również ze sobą sporą odpowiedzialność. Za wszystkie tłumaczenia przysięgłe odpowiada osoba, która je tłumaczyła. Każdy najmniejszy błąd spoczywa nie na kliencie, a na tłumaczu który dokonywał danego przekładu.

Zazwyczaj tłumaczenia przysięgłe konieczne są w przypadku:

 • akt notarialnych,
 • akt: urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • dowodów rejestracyjnych pojazdów,
 • dyplomów ukończenia studiów wyższych: licencjackich, magisterskich, doktoranckich,
 • papierów rozwodowe,
 • pełnomocnictw,
 • polis,
 • prawa jazdy,
 • rachunków,
 • raportów kredytowych i finansowych,
 • referencji,
 • świadectw chrztu, komunii, bierzmowania,
 • świadectw maturalne,
 • świadectw: ze szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum, zawodówki,
 • testamentów,
 • umów o prace,
 • umów spółek,
 • umów: kupna, sprzedaży, najmu,
 • uprawnień zawodowych,
 • zaświadczeń o niekaralności,
 • zaświadczeń o ubezpieczeniu pojazdu.
 • zaświadczeń.
 • Warto dodać, że tłumacz przysięgły może poświadczyć w przypadku wszystkich dokumentów na życzenie klienta.

Tłumaczenia kraków oferują usługi tłumaczeń przysięgłych. Warto udać się do sprawdzonego biura tłumaczeń, jakim jest PBT – Podgórskie Biuro Tłumaczeń.